SFO på Greverud skole

På Greverud skole har vi tre SFO-baser; Løvhaugen for 1. trinn, Kongla 1 for 3. og 4. trinn, samt Kongla 2 for 2. trinn.

Morgenåpning: 
kl. 07.15 - skolestart
Ettermiddag:    
skoleslutt - kl. 17.00

Telefontider og e-post 
SFO-basene treffes fortrinnsvis på telefon i tidsrommet kl. 15.30 - 16.00.
For at vi skal få bedre tid til å ta oss av barna ber vi om at dere respekterer dette.

Send gjerne en e-post til administrativt ansvarlig på formiddagen.  Den leses senest kl. 13.00 hver dag.

SFO leder
Camilla Lynne
Telefon: 66 81 31 04

Administrativt ansvar
Anne Marie Thorvaldsen 
Hanne Gullerud Aasbø
Linda Ramseid Olsen
Telefon: 66 81 31 30  (kl. 10.00 - 12.00)

Du finner mer informasjon om SFO på Nordre Follo kommunes samleside for SFO.

 

Sist endret: 09.09.2020