Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten jobber helsefremmende og forebyggende.Vi jobber individuelt, i grupper og underviser klassevis. Vi gjennomfører vaksinasjon etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram.

 

Sigrid Gillebo er helsesykepleier på Hebekk skole.


Kontaktinformasjon:

e-post: sigridkristine.gillebo@ski.kommune.no

Telefon: 94793278,

 

Kontortid: 08.00 - 15.00 mandag til torsdag 


Du trenger ikke bestille time hos helsesykepleier. Kom gjerne innom for å se om vi er ledig eller send sms, mail eller ring hvis du ønsker det!
Ved sykdom eller akutt legebehov kontaktes fastlegen eller legevakta på tlf 116117

Sist endret: 28.11.2019