Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten jobber helsefremmende og forebyggende.Vi jobber individuelt, i grupper og underviser klassevis. Vi gjennomfører vaksinasjon etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram.

Sigrid Gillebo er helsesykepleier på Hebekk skole.

Kontaktinformasjon

E-post: sigridkristine.gillebo@nordrefollo.kommune.no

Telefon: 94 79 32 78

Kontortid: Kl. 08.00 - 15.00 mandag til torsdag 

Du trenger ikke bestille time hos helsesykepleier. Kom gjerne innom for å se om vi er ledig eller send sms, mail eller ring hvis du ønsker det!

Ved sykdom eller akutt legebehov kontaktes fastlegen eller legevakta på telefon 116 117.

Her finner du mer informasjon om skolehelsetjenesten i Nordre Follo kommune

Sist endret: 04.02.2020