Skolemiljø

Hebekk skole arbeider aktivt for å sikre et godt og trygt skolemiljø for alle elever.

I tillegg til å ha ukentlige PALS-mål, følger alle klasser en sosial læreplan der ulike sosiale ferdigheter er fokus hver uke. Høsten 2019 startet vi også med undervisningsprogrammet Mitt valg som skal gi elevene kompetanse til å stå trygt i egne valg.

Å utvikle elevers sosiale kompetanse henger tett sammen med elevenes evne til å lære faglig. Vi jobber blant annet mot at alle elever skal lære å bygge relasjoner og vennskap, håndtere tanker og følelser, sette grenser for seg selv og respektere andres grenser. 

I tillegg til trivselslederprogrammet har vi aktiviteter som elever i perioder kan få tilbud om i friminutt. Sjakk, strikking og band er  populære aktiviteter. Golden retriveren "Lucky" har for mange elever også blitt en god venn. 

 

Sist endret: 04.02.2020