Skolemiljø

Hebekk skole arbeider aktivt for å sikre et godt og trygt skolemiljø for alle elever.

Skolens PALS-mål er integrert i skolens sosial-emosjonell læreplan (sosem-plan) der ulike sosiale ferdigheter er delt inn i 5 hovedområder fordelt utover skoleåret. Alle skalens trinn har felles mål hver uke.Hebekk sosemplan 2020,21 .pdf

Høsten 2019 startet vi også med undervisningsprogrammet Mitt valg som skal gi elevene kompetanse til å stå trygt i egne valg.

Å utvikle elevers sosiale kompetanse henger tett sammen med elevenes evne til å lære faglig. Vi jobber blant annet mot at alle elever skal lære å bygge relasjoner og vennskap, håndtere tanker og følelser, sette grenser for seg selv og respektere andres grenser. 

I tillegg til trivselslederprogrammet har vi aktiviteter som elever i perioder kan få tilbud om i friminutt. Sjakk, strikking og band er populære aktiviteter. Golden retriveren "Lucky" har for mange elever også blitt en god venn. 

 

Sist endret: 14.09.2020