Skolemiljø

Hebekk skole arbeider aktivt for å sikre et godt og trygt skolemiljø for alle elever.

I tillegg til å ha ukentlige PALS-mål, følger alle klasser en sosial læreplan der ulike sosiale ferdigheter er fokus hver uke. Høsten 2019 startet vi også med undervisningsprogrammet Mitt valg som skal gi elevene kompetanse til å stå trygt i egne valg.

Å utvikle elevers sosiale kompetanse henger tett sammen med elevenes evne til å lære faglig. Vi jobber blant annet mot at alle elever skal lære å bygge relasjoner og vennskap, håndtere tanker og følelser, sette grenser for seg selv og respektere andres grenser. 

Sist endret: 30.12.2019