Skolens satsingsområder

Satsingsområdene for 2013-2022 er grunnleggende ferdigheter og trygt læringsmiljø.

Gjennom arbeidet med PALS, utdanningsprogrammet "Mitt valg" og sosial læreplan ønsker vi å sikre alle elever et godt og trygt læringsmiljø.

For skoleåret 2020/2021 har vi ekstra fokus på implementering av nye læreplaner. I takt med at samfunnet endrer seg skal innholdet i skolen fornyes for å ruste elevene best mulig for fremtiden. Fagfornyelsen blir innført trinnvis over en periode på tre år.

En tydeligere sammenheng i-og mellom fag, mer praktisk læring og utforsking, kritisk tenkning og dybdelæring er sentrale mål i det nye læreplanværket.