Skolens satsingsområder

Satsingsområdene for 2013-2022 er grunnleggende ferdigheter og trygt læringsmiljø. Gjennom arbeidet med PALS, utdanningsprogrammet "Mitt valg" og sosial læreplan ønsker vi å sikre alle elever et godt og trygt læringsmiljø.

For skoleåret 2019/2020 har vi ekstra felles fokus på forarbeid til ny lærerplan samt teknologi.