Austliveien stenges

Kort fortalt

Gang -passasjen forbi anlegget i Austliveien blir stengt fra mandag 20.01.2020 klokken 07.00 og frem til anlegget ferdigstilles i sommerhalvåret. Elever bes benytte Nybrottveien til skolen.

 

 

Nordre Folle kommune rehabiliterer vann og avløpsledninger i Austliveien.

Arbeidene beveger seg fremover, men krever større plass enn antatt.

Som en følge av dette, blir det nødvendig å stenge all ferdsel ned Austliveien.

Alternativ gangvei for gående til skolen blir ned Nybrottveien.

Nordre Follo kommune beklager ulempene dette medfører.