Foreldremøte om barn og sosiale medier

I uke 6 inviterte skolen til foreldremøte med tema barn og sosiale medier. Barne-og ungdomspsykiater Henriette K. Sandven holdt et tankevekkende foredrag for hele foreldregruppa fordelt på to kvelder.

Skolen har lenge opplevd at barnas bruk av sosiale medier griper inn i skolehverdagen. Vi møter også stadig foreldre som opplever det vanskelig å begrense skjermtid, og å overholde aldersgrensene på sosiale medier.

Inspirert av en kronikk Sandven skrev i Dagsavisen 30.12.19  https://www.dagsavisen.no/debatt/la barn vere barn 1.1639381 ønsker skolen nå å være enda tydeligere i vår anbefaling vedrørende barn og sosiale medier.

Foredraget hadde tittel " Er sosiale medier en nødvendig del av barneskolen?- La barn være barn", og etter responsen å dømme fra foreldregruppa er det stor enighet om at det er klokt å forholde seg til anbefalt aldersgrense på 13 år.

Hebekk skole ønsker med dette initiativet å gjøre det lettere for foreldre å stå i mot presset om å gi barn under 13 år tilgang til sosiale medier.

Sist endret: 10.02.2020