Melde fravær

Generelt ønsker vi at permisjoner og fravær unngås så langt det lar seg gjøre. 

Melding om sykdom

Dersom eleven er syk skal foresatte så tidlig som mulig sende e-post til kontaktlærer med kopi til Tårnåsen skole (i tilfelle kontaktlærer er fraværende). E-postadresser finner du ved å klikke på lenken nedenfor. 

Hvis melding om fravær ikke er mottatt innen rimelig tid, vil skolen ta kontakt med foresatte senest kl 10.00.

Kontaktinformasjon

Sist endret: 09.12.2019