Kontaktinformasjon

Tårnåsen skole

tarnasen.skole@nordrefollo.kommune.no

Telefon: 66 81 25 00
Besøksadresse: Gjallarveien 25, 1413 Tårnåsen
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski

Administrasjon

Nina Kristin Sæthre
Rektor
Telefon: 66 81 25 01

Martin Otto Dragseth
Undervisningsinspektør 1.- 4. trinn
Telefon: 66 81 25 24

Monica Angelsnes Kyvåg
Undervisningsinspektør 5.- 7. trinn
Telefon: 66 81 25 23

Astri Mamen
Leder SFO
66 81 25 02

Nina Engelstad
Saksbehandler
Telefon: 66 81 25 22

Tove Flinder Stierna
Kontormedarbeider
Telefon: 66 81 25 00

Lærere

Sosiallærer

Oda Karoline Vimo
Sosiallærer
Telefon: 41 38 56 86

Velkomstklassen

Majken Heggelund
Lærer 8.-10. trinn
Telefon: 66 81 25 12

Ruth-Ellen Aarseth
Lærer 2.-7. trinn
Telefon: 66 81 25 12

Rasha Thamin Ahmed
Assistent 2.-10. trinn
Telefon: 66 81 25 12

1. trinn

Ragnhild Sæther
Kontaktlærer 1a
Telefon: 66 81 25 04

Marianne Poulsen
Kontaktlærer 1b
Telefon: 66 81 25 04

Anne-Brit Beylich
Kontaktlærer 1c
Telefon: 66 81 25 04

Emily Christine Ostling
Faglærer
Telefon: 66 81 25 04

Christoffer Toney Mørk
Faglærer
Telefon: 66 81 25 04

2. trinn

Jenny Retterstøl Olaisen
Kontaktlærer 2a
Telefon: 66 81 25 05

Carina Hobber Gamre
Kontaktlærer 2b
Telefon: 66 81 25 05

Diep Phan
Kontaktlærer 2c 
Telefon: 66 81 25 05

Rikke Larsen Telle
Faglærer
Telefon: 66 81 25 05

Tara Lousie O'Malley
Faglærer
Telefon: 66 81 25 05

3. trinn

Caroline Nimann Sponheim
Kontaktlærer 3a
Telefon: 66 81 25 06

Caroline Lier
Kontaktlærer 3b
Telefon: 66 81 25 06

Mouna Haugland
Kontaktlærer 3b
Telefon: 66 81 25 06

Heidi Dyrli
Kontaktlærer 3c
Telefon: 66 81 25 06

Bente Nord
Kontaktlærer 3c
Telefon: 66 81 25 06

4. trinn

Hanne Bergerud Sørensen
Kontaktlærer 4a
Telefon: 66 81 25 07

Ida Hammergren Stensli
Kontaktlærer 4B
Telefon: 66 81 25 07

Liv-Iren Lie 
Kontaktlærer 4C
Telefon: 66 81 25 07

Anne-Lisbeth Østenheden
Kontaktlærer 4D
Telefon: 66 81 25 07

Nina Bjordal Havnes
Faglærer
Telefon: 66 81 25 07

Eivind Andreas Idsøe Nordlie
Faglærer
Telefon: 66 81 25 07

Ann-Kristin O'Malley
Faglærer
Telefon: 66 81 25 07

5. trinn

Adrian Dokland
Kontaktlærer 5a
Telefon: 66 81 25 08

Nikolai Sevaldsen
Kontaktlærer 5a
Telefon: 66 81 25 08

Haakon Olav Tuntland
Kontaktlærer 5b
Telefon: 66 81 25 08

Camilla Mathiassen
Kontaktlærer 5b
Telefon: 66 81 25 08

Thea Lund Solberg
Kontaktlærer 5c
Telefon: 66 81 25 08

6. trinn

Anne Landehagen
Kontaktlærer 6a
Telefon: 66 81 25 09

Oda Larsen Telle
Kontaktlærer 6a
Telefon: 66 81 25 09

Anna Øyen
Kontaktlærer 6b
Telefon: 66 81 25 09

Christian Fredrik Melbye
Kontaktlærer 6c
Telefon: 66 81 25 09

7. trinn

Lars Evenby Sterri
Kontaktlærer 7a
Telefon: 66 81 25 10

Ingunn Prestholt
Kontaktlærer 7b
Telefon: 66 81 25 10

Anne Austevoll
Kontaktlærer 7c
Telefon: 66 81 25 10

Elisabeth Moen
Kontaktlærer 7d
Telefon: 66 81 25 10

Violeta Zabarauskaite Salame
Faglærer
Telefon: 66 81 25 10

Permisjon

Ida Victoria Jensen
Permisjon

Spesialpedagogisk team

Unni Christensen
Spesialpedagogisk koordinator
Telefon: 66 81 25 03

Hannah Davidsen
Spesialpedagogisk lærer
Telefon: 66 81 25 03

Violeta Zabarauskaite Salame
Spesialpedagogisk lærer
Telefon: 66 81 25 03

Mariann Lindahl
Spesialpedagogisk lærer
Telefon: 66 81 25 03

Kari Birgitte Krosby Anthonisen
Spesialpedagogiak lærer
Telefon: 66 81 25 03

Andre funksjoner

Randi Sundmark Sagvolden
Helsesykepleier 1.-4. trinn
Telefon: 98 90 63 92

Kristin Ringkjøb Tormodsgard
Helsesykepleier 5.-7. trinn
Telefon: 47 69 07 21

Kathrine Nitschke
Miljøterapeut
Telefon: 41 38 56 86

Jørgen Alexander Foss
Miljøterapeut
Telefon: 41 38 56 86

Patrik Bergheim Evensen
Miljøterapeut
Telefon: 41 38 56 86

Martin Otto Dragseth
IT-veileder og Web-redaktør
Telefon: 66 81 25 09

Anna Øyen
IT-veileder
Telefon: 66 81 25 09

Nina Kristin Sæthre
Ansvarlig redaktør hjemmesiden
Telefon: 66 81 25 01

Oda Larsen Telle
Elevrådskontakt
Telefon: 66 81 25 04

Ida H. Stensli
Tillitsvalgt Utdanningsforbundet
Telefon: 66 81 25 06

Kontakt SFO

Sist endret: 11.01.2022