Skolens planer

Planer som utarbeides ved skolen bidrar til å kvalitetssikre innholdet. Enkelte av planene gjelder lokalt for vår egen skole. Andre planer er vedtatt i kommunestyre og gjelder alle skolene i kommunen.

Arbeidet med planene strekker seg over lang tid. Derfor vil enkelte av våre vedtatte planer være gyldige over flere år. Det er ingen fast regel om når planene skal revideres og fornyes.

Plan for samarbeid hjem-skole

Samværs- og trivselsrutiner

Virksomhetsplan

Plan for sosial kompetanse

Plan for trygt og godt skolemiljø

Lokal trafikkplan Tårnåsen skole