Elevrådet

Alle grunnskoler med 5. - 7. og 8. - 10. årstrinn skal ha et elevråd med representanter for elevene.

Det er ingen begrensning i hvilke saker elevrådet kan ta opp. I hovedsak er det saker som angår skole-, lærings- og arbeidsmiljø samt velferdsinteresser. Elevrådet kan uttale seg i alle saker som angår skolen.

Loven gir ikke rådet noen myndighet til å ta bindende avgjørelser.

Fordi elevrådet representerer alle elever ved skolen er vedtak her et uttrykk for elevenes vilje. Rektor vil derfor ta hensyn til elevrådenes vedtak i de fleste tilfeller. 

Sist endret: 09.12.2019