Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) er et råd satt sammen av foresatte ved skolen. FAU skal ivareta foresattes felles interesser og bidra til at foreldrene medvirker aktivt til å skape et godt skolemiljø.

FAU er representert med én foresatt fra hver klasse på skolen. FAU behandler saker på vegne av foreldrene. Leder og nestleder i FAU sitter også i Skolemiljøutvalget (SMU). 

FAU-styret

Knut Aarbakke
Leder og SU-representant

Linn Marie Bergstrøm
Nestleder, SU-representant og SFO-kontakt 

Beate Schrøder
Styremedlem NFKFU-representant og kasserer

Stine Marie Brekke
Styremedlem og trafikkansvarlig

Silje Andresen
Styremedlem og sekretær

Stine Godø
Styremedlem og årshjulskoordinator

Referater 2019/2020

Referat september 2020

Referat januar 2020

Referat november 2019

Referat september 2019

Sist endret: 16.06.2021