Skolemiljøutvalget (SMU)

Ved hver grunnskole skal det være et skolemiljøutvalg (SMU). Her er elever, foreldre, ansatte, skolens ledelse og kommunen representert. Elevene og foreldrene skal sammen være i flertall.

SMU skal medvirke til at det skapes et godt skolemiljø og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet. Det skal føres referat fra møtene.

Sist endret: 09.12.2019