Samarbeidsutvalget (SU)

Ved hver skole skal det være et samarbeidsutvalg (SU) der ansatte, foreldre, elever og rektor deltar.

I Nordre Follo deltar også politisk valgte representanter i SU. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Referater fra SU sendes Utvalg for kultur og oppvekst.

Referater SU-møter

Referat september 2020

Sist endret: 24.09.2020