Mobbing - rutiner og varsling

Alle elever har rett til et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Ingen skal oppleve mobbing og krenkelser.
Hvis elever ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke gjør nok, kan du kontakte Fylkesmannen.    

Si fra om dårlig skolemiljø 

Elever og foreldre har rett til å klage på skolemiljøet. Det gjelder både psykososialt miljø og fysisk miljø som inneklima og lekeareal. Det kan være vanskelig å finne ut hvorfor barn ikke har det bra på skolen, eller om det blir mobbet. Selv om du ikke vet hvorfor barnet ditt ikke har det bra, har du rett til å klage på skolemiljøet. Snakk med en lærer eller rektor, enten i møte, via telefon eller e-post. Uansett hvordan du tar kontakt og hvem du snakker med, får rektor beskjed.   

Alle ansatte på skolen har også plikt til å undersøke og eventuelt gripe inn hvis de får mistanke om  mobbing, vold eller rasisme på skolen eller skoleveien.

Meld fra til rektor først

Vi ønsker å avdekke mobbing og krenkelser raskt. Vet du om et barn som blir utsatt for mobbing eller krenkende atferd, bør du melde fra til skolen. Du kan bruke varsleknappen Meld fra om mobbing, som du finner på siden. Her blir du ført videre til et elektronisk skjema hvor du skriver inn navn, klassetrinn og avsender. Når skjemaet er ferdig utfylt, får du en kode på mobiltelefonen. Legg inn koden og meldingen er sendt til rektor. Vi behandler alle opplysninger konfidensielt. 

Rektor vil ta barn og foreldre på alvor og undersøke hva som har skjedd. Skolen vil ta tak i saken innen en uke og lage en skriftlig plan over hva de skal gjøre for å hjelpe de som ikke har det bra på skolen. Skolen skal sørge for at involverte elever blir hørt.

Si fra til fylkesmannen hvis skolen ikke gjør nok

Hvis skolen bruker mer enn en uke på å gjøre noe med saken, kan dere kontakte Fylkesmannen. Det samme gjelder hvis dere føler at skolen ikke tar dere på alvor. Fylkesmannen vil først finne ut om skolen har gjort jobben sin, så bestemmer de hva skolen skal gjøre for at barnet skal få en trygg og god skolehverdag.

Meld fra til fylkesmannen

Sist endret: 07.06.2021