Skolemelk

Tårnåsen skole har en frivillig skolemelk-ordning der du selv må bestille via Skolelyst. Dato for første levering fremkommer ved bestilling.

Tårnåsen skole tilbyr tre sorter melk skoleåret 2019/2020

  • Tinemelk Lett
  • Tinemelk Lett Laktosefri
  • Tinemelk Ekstra Lett

Eventuelle spørsmål kan rettes til 

Astri Mamen

Sist endret: 03.12.2020