Trivselsledere (TL)

Tårnåsen skole har til enhver tid to trivselsledere fra alle klasser på 5.-7. Trinn. Trivselsledernes oppgaver består i å legge til rette for friminuttsaktiviteter samt passe på at elever ikke blir gående alene. 

En trivselsleder jobber for et bedre skolemiljø. Alle trivselsledere sendes på lekekurs og deltar ukentlig på møte med trivselslederkoordinator om utarbeidelse av planer for aktiviteter og trivsel.

For å bli valgt som trivselsleder må eleven vise at han eller hun er vennlig og respektfull mot alle andre elever. 

Sist endret: 03.12.2020