Teknologiske systemer

7. trinn har den siste tiden jobbet med teknologiske systemer i naturfag. Det har blitt jobbet med noen sentrale begreper: teknologisk system, form og funksjon. Elevene fikk i oppdrag å lage et teknologisk system som på egenhånd kunne flytte et viskelær minst én meter. Elevene var engasjerte og brukte sine kreative sider for å løse dette oppdraget.