Styringsdokumenter i Nordre Follo kommune

Rapporter og analyser

Økonomianalyse Nordre Follo kommune 2018, versjon per 9.9.2019

Prøvebudsjett Nordre Follo 2019

Behovsanalyse barnehage, skole og ungdomskole, november 2018

Tjenesteanalyse Ski kommune 2018

Tjenesteanalyse Oppegård kommune 2018

 

Prosessen fram mot en ny kommune 

Organisasjonsutvikling

Arbeidsgiverpolitikk