Råd og utvalg

Kort fortalt

  • Foreldreutvalget for barnehagene i Nordre Follo (FUB Nordre Follo) er et fellesorgan for foreldre som har barn i kommunale og private barnehager.
  • FUB skal jobbe med overordnede saker for alle barnehagene i kommunen.

Foreldreutvalget 

Foreldreutvalget for barnehagene i Nordre Follo (FUB Nordre Follo) er et fellesorgan for foreldre som har barn i barnehager i Nordre Follo kommune, både kommunale og private barnehager. Hovedoppgaven er å jobbe med overordnede forhold som gjelder alle barnehagene i kommunen.

Medlemmer

Styret i FUB Nordre Follo består av seks medlemmer, i tillegg til leder og nestleder. Medlemmene i FUB velges av foreldrerepresentantene samarbeidsutvalgene i barnehagene. I utgangspunktet velges medlemmene for to år om gangen. Det er utarbeidet egne vedtekter for FUB Nordre Follo. FUB Nordre Follo og Nordre Follo kommune har også laget en samarbeidsavtale.

Kontaktinformasjon 

Vibeke Mohn Herberg  
Leder

Liss Maria Myrvang-Øien
Nestleder

FUBnordrefollo

Følg FUB Nordre Follo i sosiale medier

Facebook