Forsikring

Kort fortalt

  • Kommunen har ulykkesforsikring for barn i kommunale barnehager
  • Vi har ingen forsikring dom dekker ødelagte eiendeler. 

Ulykkesforsikring

Kommunen har forsikret barn i kommunale barnehager. Vi har en egen brosjyre som gir en samlet oversikt over innholdet i forsikringene. Kontakt barnehagen hvis du trenger skademeldingsskjema.  

Informasjonsbrosjyren om barneulykkesforsikring

Skade på barnets eiendeler

Kommunen følger norske erstatningsregler og følger standardiserte satser. Vi har ingen forsikringsordning som dekker barns ødelagte eiendeler mens de er i barnehagen.

Hærverk eller tyveri

Hvis barn begår hærverk eller tyveri på barnehagens eiendom eller eiendeler, kan barnehagen pålegge barn å rydde opp eller utbedre skader. Dette må i tilfelle avtales med foresatte, som eventuelt kan bistå. I tillegg kan barnet/foresatte få erstatningsansvar.