Visuell støtte - språk, identitet og kultursensitiv omsorg

Kort fortalt

  • Det visuelle språket bygger bro mellom språk og kulturforskjeller.
  • Benytt tegninger som visuell støtte i kommunikasjon.
  • Last ned presentasjonstegninger og maler. 

Tegninger som visuell støtte

Tegninger som visuell støtte i kommunikasjon er både effektivt og nyttig. Det gjelder særlig når vi kommuniserer med barn som ikke kan lese og med flerkulturelle som har et annet morsmål. 

Det visuelle språket bygger bro mellom språk og kulturforskjeller. Det er også til god hjelp når vi skal fortelle eller forklare noe, gi viktig informasjon eller bli bedre kjent med barn og foreldre.

Nordre Follo kommune har derfor utviklet en visuell verktøykasse, presentasjonstegninger, maler og ikoner til bruk i det pedagogiske arbeid. 

Kultursensitiv omsorg

Kultursensitiv omsorg handler om hvordan ansatte er bevisst og tar i bruk egne erfaringer i møte med barn og foreldre. Med utgangspunkt i oss selv "går vi over broen til den andres land".

Vi er åpne for å lytte og lære om barnets og familiens historie, deres erfaringer og sosiale vaner. Gjennom dette oppnår vi kontakt og tillit. Vi løfter foreldrene som ressurs for sine barn og sammen finner vi fram til barnets beste.  

Hør professor Luis Moll snakke om Funds of Knowlegde (Kultursensitiv omsorg)

Presentasjonstegninger og maler

Presentasjonstegningene er nyttig når du skal presentere eller fortelle noe. Tegningen er en visuell støtte i dialog med andre. Du snakker ut fra tegningen og henviser til denne når du skal forklare noe.

Du kan sammenligne tegningene med et slideshow. Men i stedet for å dele  informasjonen på mange slides, kan du fortelle alt på en og samme tegning.

Fordelen er at både du og mottaker får fullt overblikk og kan se ulike elementer i sammenheng. ​​​​​​​Flere av presentasjonstegningene har en tilsvarende mal.

Her er det felter hvor du kan skrive inn tekst. Den kan du bruke i samtale om et enkelt barn eller en familie.

Ønsker du å prøve materialet?

Vi tilbyr også materialet til andre som ønsker å prøve ut den visuelle verktøykassen. Ta kontakt for å få tilsendt presentasjoner og ikoner som bildefiler. Presentasjonene er både på norsk og engelsk.   ​​​​​​​​​​​​​​

De norske presentasjonene finnes også i PDF-format nedenfor. Her finner du også et arbeidshefte, som beskriver hvordan du bruker materialet.   

Kontaktperson  

Flerkulturell rådgiver Benedikte Skråmo Santi

Kontaktinformasjon

Barnehage og SFO i Nordre Follo

Sentralbord
Telefon 02178 

Henvendelser om barnehage- og SFO-plass
Telefon 40 40 32 30 (mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 09.00-11.00)

Send e-post til Barnehage og SFO