Flyktningtjenesten

Kort fortalt

  • Flyktningtjenesten hjelper flyktninger som har kommet til Norge. 
  • Du kan kontakte oss på 45 83 30 02. 

Flyktningtjenesten kan hjelpe til med opplæring, utdanning, bolig, helsetjenester, utdeling av klær og leker med mer.

Besøksadresse: Kolbotnveien 30, 1410 Kolbotn
Telefon: 45 83 30 02 
Åpningstid: Mandag til fredag kl. 08.00-15.30

Informasjon fra nasjonale myndigheter

Utlendingsdirektoratet (UDI)
Informasjon om beskyttelse og opphold for å være i Norge, om å reise til Norge, og informasjon til myndigheter og andre samfunnsaktører.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
Informasjon om beskyttelse og opphold i Norge for flyktninger.