Gjeldsrådgivning

Kort fortalt

Har du betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi deg økonomisk rådgivning.

Om tjenesten

Nordre Follo kommune tilbyr gjeldsrådgivning til de som har betalings- og gjeldsproblemer. En rådgiver kan hjelpe deg med å sette opp et realistisk budsjett. Vi kan også forhandle med kreditorer for å få til en gjeldsordningsavtale. Målet med rådgivningen er å hjelpe deg slik at du klarer å styre økonomien din selv.

Tjenesten er gratis.

NAV - økonomi- og gjeldsrådgivning

Kontakt NAV Nordre Follo

Se nettsiden til NAV.no