Jobbsjansen for innvandrerkvinner

Kort fortalt

 • Tilbud for hjemmeværende innvandrerkvinner 18-55 år
 • Målet er å hjelpe deg ut i arbeid eller utdanning
 • Kan bestå av arbeidstrening, språkpraksis, arbeidstiltak, fagkurs, norskopplæring eller andre aktiviteter

Du kan være med hvis:

 • du ønsker å komme i arbeid og/eller utdanning
 • du blir forsørget av mann eller familie eller har overgangsstønad
 • du ikke mottar dagpenger eller arbeidsavklaringspenger
 • det har gått minst 2 år siden du var i introduksjonsprogrammet eller mistet retten til introduksjonsprogrammet
 • du bor i Nordre Follo kommune
 • du kan noe norsk

Oppfølging

 • Tett individuell oppfølging og karriereveiledning
 • Oppfølging hos arbeidsgiver
 • Gruppesamlinger med ulike aktiviteter som er relatert til jobb
   

Ta kontakt

Ta kontakt med din veileder på NAV eller prosjektleder i Jobbsjansen, Marita Aarskog, telefon 41 36 02 45.