Kvalifiseringsprogrammet

Kort fortalt

Tilbud til personer som trenger opplæring og arbeidstrening for å komme i arbeid og aktivitet.

Om kvalifiseringsprogrammet 

Har du levd lenge på sosialhjelp eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan kvalifiseringsprogrammet være et godt tilbud. Målet med programmet er at du skal få den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller aktivitet.

NAV - kvalifiseringsprogrammet

Kontakt NAV Nordre Follo

Se nettsiden til NAV.no