NAV Nordre Follo

Kort fortalt

NAV Nordre Follo gir tjenester til innbyggere i tidligere Oppegård og Ski kommuner.

Drop-in samtaler

NAV Nordre Follo har ikke åpent for drop-in samtaler inntil videre. Avtalte samtaler gjennomføres.

Kontaktinformasjon

  • Vi oppfordrer alle til å benytte nav.no og Ditt NAV.
  • Du kan øvrig å treffe oss på 55 55 33 33.
  • Har du akutt behov for økonomisk sosialhjelp eller midlertidig bolig kan du kontakte vakttelefonen på 45 83 14 07 mandag–fredag kl. 12.00-14.00.

Får du ikke registrert deg som arbeidssøker?

Slik får du hjelp

Informasjon fra NAV

Opplysning, råd og veiledning

Hos NAV får du informasjon, råd og veiledning som kan hjelpe deg med å løse eller forebygge sosiale problemer.

NAV - sosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp

Kontakt NAV Nordre Follo

Se nettsiden NAV.no