Den samskapende kommune

Nordre Follo kommune ønsker å skape en samarbeids- og endringskultur slik at vi får samskapende innovasjon som arbeidsmetode i lokalsamfunnsutviklingen. Dette betyr at vi i større grad skal involvere innbyggere og andre aktører i utviklingen av kommunen.