Aktiv hele livet

Hva skal til for at Nordre Follos innbyggere skal kunne ha gode og aktive liv, uavhengig av alder og livssituasjon?
Om prosjektet

"Aktiv hele livet" er ett av tre delprosjekter og inkluderer innbyggere i alderen 18-100 år.

Hva skal til for at Nordre Follos innbyggere skal kunne ha gode og aktive liv, uavhengig av alder og livssituasjon?

Foreløpig ser prosjektgruppen et stort behov for en oversikt over alt som skjer i vår store kommune.

Hvilke aktiviteter og tilbud finnes i dag?

Hvilke aktiviteter og tilbud finnes, og er det noe vi savner eller trenger? Vi vet at vi må bli kjent med hverandre, at det er mange som flytter til kommunen vår, at det blir mange flere eldre som skal bo hjemme lengre og at det er mange som ikke er i jobb selv om de ønsker det.

Vi ønsker å jobbe tett med både innbyggere, ansatte, næringsliv og private aktører for å finne de beste forslagene og løsningene - sammen.

Kontaktpersoner

Prosjektledere

  • Margrethe Otterholt Lillebøe (Leder for senior fritid)
  • Helle Rodahl (Samskaper i NAV)

Prosjektmedlemmer

Folkevalgte

  • Hans Martin Enger
  • Bjørn Kløvstad

Ansatte

  • Andreas Christiansen (Smart digital)
  • Inger-Christine Moe (Smart digital)
  • Gunn Elise Saltveit (Frivilligkoordinator)
  • Heidi Berentsen (Folkehelsekoordinator)
  • Ingegerd Kleivdal (Rådgiver – Tjenester i hjemmet 3)

Medforsker

Ida Skjerve (Fellesskaper)

Sist endret: 08.06.2021