Barnehage og skole

Kort fortalt

  • Barn som kommer fra Ukraina kan søke om barnehageplass.
  • Barna er velkommen i åpen barnehage. 
  • Barn som skal være i Norge mer enn tre måneder har rett til grunnskoleopplæring og skal ta kontakt med nærskolen. 

Regjeringen har ikke meldt om endret trusselbilde for Norge, og befolkningen kan leve som normalt. Nordre Follo kommune følger rådene til nasjonale myndigheter.

Barnehage

De som bosettes som flyktninger med oppholdstillatelse kan søke om plass i barnehage til sine barn. Søknad om barnehageplass kan sendes når som helst i løpet av året. Tildeling av plass er avhengig av om det er ledige plasser.

Søknadene vurderes i henhold til barnehagens opptakskriterier og rett til prioritet. Lovfestet rett til plass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass, og som har søkt innen fristen for hovedopptaket som er 1. mars.  

De som trenger hjelp til å søke om barnehageplass, kan kontakte barnehagen eller kommunens administrasjon nedenfor.

Barnehage og SFO i Nordre Follo

Sentralbord
Telefon 02178 

Henvendelser om barnehage- og SFO-plass
Telefon 40 40 32 30 (mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 09.00-11.00)

Send e-post til Barnehage og SFO

Åpen barnehage

Barnehageadministrasjonen ser på hvordan kommunen kan tilrettelegge for tilbud til barn i førskolealder fra Ukraina på en god måte den nærmeste tiden, for eksempel gjennom Åpen barnehage eller et eget «barnehagevelkomsttilbud".

Barn fra Ukraina er velkommen til kommunens åpne barnehager.

Grunnskole

Barn som sannsynligvis skal være i Norge lenger enn tre måneder har rett til grunnskoleopplæring. Etter tre måneder har barn plikt til opplæring. Ukrainske barn som kommer til Norge vil sannsynligvis være her lenger enn tre måneder og har derfor rett til grunnskoleopplæring.  

Ta kontakt med nærskolen for mer informasjon.