Kjæledyr fra Ukraina

Kort fortalt

Alle dyr som tas inn i Norge skal bli registrert og kontrollert av Mattilsynet.

Mattilsynet ber om at alle kommuner som tar imot ukrainske flyktninger med dyr, forsikrer seg om at dyrene er registrert og kontrollert av Mattilsynet. 

Hvis kjæledyrene ikke har blitt kontrollert ved grensepassering må Mattilsynet kontaktes når flyktningene kommer til kommunen som de skal oppholde seg i.

Kommunen, medhjelpere eller eierne av kjæledyret, må ta kontakt med Mattilsynet på telefon 22 40 00 00, når flyktningene kommer til kommunene de skal oppholde seg i.

Se mer informasjon her: Kjæledyr fra Ukraina (norsk, engelsk og ukrainsk)