Tjenester for personer med funksjonsnedsettelser

Kort fortalt

Tilbud til eldre og funksjonshemmede er blant annet

  • avlastningsopphold
  • ledsagerbevis
  • boliger 
  • aktivitet og tilrettelagt arbeid 

Denne tjenesten er midlertidig endret for å begrense smittespredning av koronaviruset.

Se liste over hvilke kommunale tjenester som er midlertidig endret og hva det innebærer her.

Les mer om koronavirus her.

Avlastning og familiestøtte

Vi hjelper deg med å finne frem til avlastnings- og støtteordninger som passer din situasjon.

Ledsagerbevis

Ordningen er for funksjonshemmede som trenger følge på kollektivreiser og til kultur- og idrettsaktiviteter.

Hvor gjelder kortet?

Ledsagerbeviset gjelder i hele landet, der arrangører, transportselskap eller institusjoner har akseptert ordningen. Beviset gir ledsageren fri adgang til steder og arrangementer. Den funksjonshemmede eier beviset/kortet og betaler normalt vanlig pris.

Hvilke rabatter får du?

Arrangøren eller transportselskapet bestemmer pris på billetten. Noen vil kreve full pris av den som eier beviset hvis ledsager går gratis. Andre vil i tillegg gi rabatt til eier av beviset hvis vedkommende er trygdet.

Vy/tog aksepterer ledsagerbevis for hele landet. De gir 50 prosent rabatt på full pris til både kortholder og ledsager. Dette gjelder også en del buss- og båtselskaper.

Slik søker du

Du må søke om ledsagerbevis i kommunen du bor i. Nedre grense for å søke er normalt åtte år.

Søk om ledsagerbevis 

Tilrettelagte boliger 

Kommunen har boliger, både med og uten personale. Vi disponerer mange tilrettelagte leiligheter for personer med nedsatt funksjonsevne. Disse er fordelt i ulike bofellesskap,

Aktivitet og tilrettelagt arbeid

På dagsentrene får personer med omfattende funksjonshemminger meningsfull aktivitet og sosial kontakt. Aktivitetene skal bidra til utvikling, mestring og økt selvstendighet.

Vi tildeler plass etter vedtak og tilpasser tjenesten etter ditt behov. Sosialt behov/fellesskap, fysisk trening og trening for å bli selvstendig er sentralt. 

Tilbudet er åpent alle hverdager kl. 08.00-15.00, bortsett fra ferieuker i juli, i julen og påskeuken.

Søk om pleie og omsorgstjenester

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon. Vår adresse er:

Nordre Follo kommune
Postboks 3010
1402 Ski

Kontakt oss

Habilitering
Telefon: 02178