Tjenester for personer med funksjonsnedsettelser

Avlastning og familiestøtte

Kommunen har mange tilbud til eldre og funksjonshemmede, blant annet ledsagerbevis, omsorgslønn, miljøarbeidertjeneste, støttekontakt og mulighet for avlastningsopphold.

Vi har også fagfolk som hjelper deg med å finne frem til avlastnings- og støtteordninger som passer i din situasjon.

Ta kontakt:

habilitering@nordrefollo.kommune.no eller telefon 02178

Her er søknadsskjema (link kommer)

Tilrettelagte boliger med tjenester

Kommunen har boliger, både med og uten personalbase.

Kommunen disponerer mange tilrettelagte leiligheter, fordelt på ulike bofellesskap, for personer med nedsatt funksjonsevne.

Vi har også fagfolk som hjelper deg med informasjon om boligene.

Ta kontakt

habilitering@nordrefollo.kommune.no eller telefon 02178

Her er søknadsskjema (link kommer)

Aktivitet og tilrettelagt arbeid

På dagsentrene får personer med omfattende funksjonshemminger meningsfull aktivitet og grunnlag for sosial kontakt. Aktivitetene skal bidra til utvikling, mestring og økt selvstendighet.

Vi tildeler plass etter vedtak og tilpasser tjenesten etter ditt behov. Sosialt behov/fellesskap, fysisk trening og trening for å bli selvstendig står sentralt.

Tilbudet er åpent alle hverdager fra kl. 08.00 til kl. 15.00, bortsett fra ferieuker i juli, i julen og i påskeuken.

Vi har også fagfolk som hjelper deg med informasjon om aktivitets/arbeidstilbudene.

Ta kontakt

habilitering@nordrefollo.kommune.no eller telefon 02178.

Her er søknadsskjema (link kommer)