Demenskoordinator

Kort fortalt

  • Vi tilbyr hjemmebesøk, samtaler, pårørendeskole, samtalegruppe, turgruppe, trim og kafe.
  • Vi har oversikt over relevante tilbud og tjenester fra kommunen, og samarbeider blant annet med hjemmetjenester, institusjonen, dagsentrene og fastleger.

Hvem kan få hjelp?

  • Personer med mistanke om demenssykdom som har behov for demensutredning.
  • Personer med demens som har behov for oppfølging etter å ha fått en demensdiagnose.
  • Pårørende til personer med demens som har behov for veiledning/oppfølging.  

Samtalegrupper

Forskning viser at informasjon, kunnskap og det å kunne dele erfaringer med andre i lignende situasjoner gjør det enklere for pårørende å takle hverdagen. Tilbudet er gratis, og vi har grupper på dag og kveldstid. Ta kontakt med oss for informasjon om tid og sted.    

Pårørendeskolen 

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og treffer andre pårørende i samme situasjon. Du vil også treffe fagpersoner med kompetanse på området. Kurset holdes over fire kveldssamlinger. Våren 2021 er pårørendeskolen i Drøbak. Ta kontakt med oss for påmelding.

Kursdager våren 2021

3. mars, 10. mars, 17. mars og 24. mars. Alle dager kl. 18.00-21.00.   

Kontakt oss 

Demenskoordinator 
Heidi Borgen Larsen 
Telefon 92 27 97 92

Demenskoordinator  
Kjersti Marie Nylén Larsen
Telefon 95 75 98 20

Sentralbord 02178