Digitale tjenester

Kort fortalt

Nordre Follo satser på velferdsteknologi og tilbyr

  • trygghetsalarmer
  • elektronisk medisineringsstøtte
  • lokalisering av personer med GPS-teknologi

Hva er velferdsteknologi?

Velferdsteknologi gir livsmestring. Livsmestring gir muligheter.

«Teknologi som kan bidra til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon.»

NOU 2011:11 - Innovasjon i omsorg

Velferdsteknologi er teknologi som gjør det mulig å tilby nye tjenester innenfor området helse og omsorg.

Velferdsteknologi i Nordre Follo

Vi arbeider med å

  • anskaffe og etablere digitale trygghetsskapende løsninger, som vi skal innarbeide i tjenesten.
  • prøve ut og teste ulike velferdsteknologiske løsninger.
  • heve kompetansen hos ansatte, brukere og pårørende.
  • fokusere på tjenesteutvikling og gevinst.

Tjenester vi har etablert

Trygghetsalarmer

En trygghetsalarm er en alarm for å tilkalle hjelp når som helst på døgnet. Når trygghetsalarmen blir utløst tar alarmsentralen umiddelbart kontakt med deg og gir beskjed til hjemmesykepleien om å rykke ut hvis det er nødvendig.

Elektronisk medisineringsstøtte

Elektronisk medisineringsstøtte gjør at brukeren får rett medisin til rett tid uten besøk av hjemmesykepleien. Hvis vedkommende ikke tar medisinen, vil pårørende og/eller hjemmesykepleien bli varslet automatisk og tar kontakt. Kommunen  har tatt i bruk flere typer medisindispensere.

Lokalisering av personer med GPS-teknologi

Personer med begynnende kognitiv svikt, som liker å være i aktivitet, kan benytte bærbar trygghetsalarm med GPS-lokaliseringsteknologi. Alarmen kan utløses av brukeren selv, eller ved at vedkommende krysser et område definert på forhånd (geofence - et elektronisk gjerde). 

Tjenester som kommer

Vi planlegger å etablere følgende digitale tjenester:

  • Digitale tilsyn
  • Sensorløsninger på sykehjem og i omsorgsboliger    

Slik søker du

Søk om velferdstekologi 

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon. 

Adressen er:
Nordre Follo kommune
Vedtakskontoret
Postboks 3010
1402 Ski

Mer informasjon

Kontaktinformasjon

Vedtakskontoret, helse og mestring 
Telefon 90 80 31 44

Basert på dine behov og ønsker vurderer vi om velferdsteknologi er noe for deg.

Sentralbord:02178