Friskliv

Kort fortalt

Nordre Follo Frisklivssentral gir kunnskapsbasert støtte til endring av levevaner og mestring av helseutfordringer. Tilbudet er tverrfaglig og de ansatte har helse- og idrettsfaglig bakgrunn.


Hva er en Frisklivssentral?

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Målgruppen er dem med sykdom eller økt risiko for sykdom, og som trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.
Frisklivssentraler skal fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom ved å:

 • gi støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer
 • gi veiledning som retter oppmerksomheten mot friskressurser for helse og livskvalitet
 • understøtte brukerens egen læringsprosess
 • gi tilbud så tidlig som mulig ved økt risiko for sykdom
 • gi hjelp til å finne frem til lokale tilbud og aktiviteter som passer for den enkelte bruker
 • styrke innbyggernes kunnskap om levevaner og helse
 • være en samarbeidspartner i kommunens folkehelsearbeid

Alt personell som jobber på Frisklivssentralen anses som helsepersonell. Frisklivssentralen er en tverrfaglig tjeneste og de ansatte har ulik faglig bakgrunn.

Frisklivssentralen samarbeider med og har oversikt over og kjennskap til offentlige, frivillige og private tilbud og tjenester i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Brukerne ledes videre til disse når dette er aktuelt. Målet er at de blir i stand til å fortsette med egen aktivitet eller i andre lokale tilbud etter deltakelse på Frisklivssentralen.

På Frisklivssentralen legges det vekt på en helhetlig tilnærming og å styrke fysiske, mentale og sosiale ressurser for helse, endring og mestring. Tilbudene utformes slik at brukere kan delta uavhengig av helseutfordringer og diagnose.

Du kan bli henvist av fastlege, annet helsepersonell og NAV, eller ta direkte kontakt med Frisklivssentralen.

Tilbud hos Frisklivssentralen

Jeg vil endre livsstil (voksen)

Frisklivsresept er for deg som har økt risiko for, er i ferd med å utvikle eller har utviklet sykdom knyttet til fysisk aktivitet og/eller kosthold. Eksempelvis høyt blodtrykk, diabetes, overvekt, muskel og skjelettplager…
Du kan henvises av fastlege, annet helsepersonell eller NAV, men du kan også ta direkte kontakt med Frisklivssentralen. Tilbudet foregår på dagtid og du må være i stand til å delta på trening med moderat til høy intensitet.
12 ukers deltagelse i gruppetilbud:

 • individuell samtale ved oppstart
 • gruppetrening 2 ganger i uka (ute og inne)
 • temasamlinger ukentlig (målsetting, motivasjon, få til endring, fysisk aktivitet, kosthold, smerte, søvn, psykisk helse)
 • mulighet for 2-4 individuelle samtaler underveis og ved avslutning

Tilbudet erstatter ikke diagnosespesifikk behandling hos f.eks. fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog eller spesialisthelsetjenesten.

Jeg vil endre livsstil (barn og familie)

Frisklivsresept Familie er for barn (opp til 18 år) og deres familie som har behov for endring knyttet til levevaneområdene fysisk aktivitet/inaktivitet og kosthold. Henvisning kan dere få fra helsesykepleier, fastlege eller ved at dere selv tar kontakt med Frisklivssentralen.

Oppfølgingen er i hovedsak foreldreveiledning på Frisklivssentralen. Frisklivsveileder samarbeider med helsesykepleier på skolen og andre relevante faggrupper. Tilbudet starter med en kartleggingssamtale hvor dere også avtaler videre oppfølging. Temaer det veiledes i er kosthold (måltidsrytme og mengde), grensesetting, fysisk aktivitet og andre temaer som er relevant for dere. Frisklivssentralen driver ikke treningsgrupper for barn, men anbefaler bruk av ordinært tilbud.

Barn og ungdom med alvorlig fedme, undervekt eller sykdom relatert til mat, følges ikke opp i Frisklivssentralen. Ta kontakt med helsesykepleier på skolen eller fastlege.

Ønsker du å mestre hverdagen bedre?

Frisklivssentralen tilbyr Kurs i mestring av belastning (KiB) og Hverdagsglede.

Kurs i mestring av belastning (KiB) er for voksne som ønsker å bedre sin evne til å mestre belastninger knyttet til arbeidsliv og privatliv. Kurset er basert på kognitiv teori og kunnskap om stress, belastning og mestring. Kurset er ikke ment som terapi, men deltagere lærer verktøy for å påvirke egne tankemønstre. Kurset går over ti ganger. Før oppstart gjennomføres en individuell forsamtale med informasjon om kurset, hvor vi vurderer om kurset passer for den enkelte.

Hverdagsglede handler om hva som skaper gode hverdagsopplevelser, og hvordan det bidrar til en god psykisk helse. En slik endringsprosess handler om å bli bevisst hvilken kraft som ligger i å gjøre små justeringer i hverdagen.

Vil du slutte med tobakk?

På Frisklivssentralen kan du få individuell oppfølging for å slutte med røyk eller snus. Ta kontakt med oss for å avtale en oppstartsamtale.

Har du lyst til å bli mer fysisk aktiv?

Aktiv på dagtid Nordre Follo er for deg mellom 18 og 67 år, som helt eller delvis er sykemeldt eller ufør, mottar arbeidsavklaringspenger, dagpenger eller annen sosial stønad fra NAV. Tilbudet er for innbyggere i Nordre Follo og ansatte i Nordre Follo kommune. Tilbudet koster 250 kr pr semester og drives i samarbeid med Ski IL.

For deg over 60 år finnes det flere tilbud:

60 Pluss er lavterskel treningsgrupper i regi av kommunen og Ski IL. Kolbotn seniorsenter har trimpartier flere dager i uka. Flere tilbud finner du i lenger ned.

Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid Nordre Follo er for deg mellom 18 og 67 år, som helt eller delvis er sykemeldt eller ufør, mottar arbeidsavklaringspenger, dagpenger eller annen sosial stønad fra NAV. Tilbudet er for innbyggere i Nordre Follo og ansatte i Nordre Follo kommune. Tilbudet koster 250 kr pr semester og drives i samarbeid med Ski IL.

Du kan gjerne ta en prøvetime før du bestemmer deg. Møt opp på en av aktivitetene og gi beskjed til instruktøren.

Timeplan Aktiv på dagtid  

Påmelding og betaling skjer elektronisk 

Trivselsregler i Aktiv på dagtid

 1. Vis frem kvittering for at du har betalt ved oppmøte på alle grupper, også hos Friskis&Svettis. Kvittering får du på e-post når du registrerer deg og betaler.
 2. Møt presis til aktivitet av hensyn til instruktører og andre deltagere i gruppen. Å komme for sent kan medføre at du ikke kan delta på den gruppen.
 3. Følg instruktørens anvisninger og de regler som finnes på treningsstedet.
 4. Opptre vennlig og høflig og ta hensyn til andre. Ta godt i mot nye deltagere.
 5. På Family er det kun mulig å delta på Aktiv på dagtid sine timer. Skriv deg på liste i resepsjonen. Ta med hengelås.
 6. Det er plass til 15 stk i bassenget på Høyås og 25 stk på Finstadtunet og Langhus bad. Påmelding gjør du ved å skrive deg på liste på stedet hver gang. Det er kun lov å skrive seg selv på lista. Alle skal dusje før bassengtrening, helt uten badetøy. Følg øvrige regler for det enkelte sted. Det er ikke mulighet for å benytte boblebadet på Finstadtunet. På Høyås er det badstue, merk deg at denne er for både kvinner og menn.
 7. Brudd på trivselsreglene kan medføre advarsel eller utestengelse.

Trening for deg over 60 år

Det finnes flere tilbud om trening i regi av Nordre Follo kommune og i lag og foreninger. Noen av disse kan du lese om her.

Påmelding til aktiv på dagtid og 60 pluss våren 2020

Timeplan 60 Pluss   

Kolbotn seniorsenter 

Nordre Follo turlag – Aktiv i 100 

Kontakt oss

Waldemarhøy
Telefon 456 18 678

Tårnåsen aktivitetssenter
Telefon 932 71 617

Frisklivssentralen i Nordre Follo  

Følg oss på Facebook (Frisklivssentralen Nordre Follo)