Frisklivssentral

Kort fortalt

Nordre Follo Frisklivssentral gir kunnskapsbasert støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Tilbudet er tverrfaglig og de ansatte har helse- og idrettsfaglig bakgrunn.

Kontakt oss på telefon 45 61 86 78/ 93 27 16 17 eller via  Frisklivssentralen@nordrefollo.kommune.no

Følg oss på Facebook 

Sommerfrisk – trening med Frisklivssentralen

Se timeplanen

Nyttige nettsteder 

Oversikten nedenfor blir løpende oppdatert med videosnutter, tips til hverdagsglede, avisoppslag, nyttige lenker og apper.  

Hva er en Frisklivssentral?

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal tjeneste. Målgruppen er de med sykdom eller økt risiko for sykdom, og som trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. 

Frisklivssentralen skal fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom ved å:

 • gi støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer
 • gi veiledning som retter oppmerksomheten mot friskressurser for helse og livskvalitet
 • understøtte brukerens egen læringsprosess
 • gi tilbud så tidlig som mulig ved økt risiko for sykdom
 • gi hjelp til å finne frem til lokale tilbud og aktiviteter som passer for den enkelte bruker
 • styrke innbyggernes kunnskap om levevaner og helse
 • være en samarbeidspartner i kommunens folkehelsearbeid

Alle som jobber på Frisklivssentralen anses som helsepersonell. Vi tilbyr en tverrfaglig tjeneste og de ansatte har ulik fagbakgrunn.

Frisklivssentralen samarbeider med og har oversikt over og kjennskap til offentlige, frivillige og private tilbud og tjenester i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Vi leder brukerne videre når det er aktuelt. Målet er at brukerne fortsetter med egen aktivitet eller i andre lokale tilbud. 

Vi legger vekt på en helhetlig tilnærming for å styrke fysiske, mentale og sosiale ressurser for helse, endring og mestring. Tilbudene er utformet slik at brukere kan delta uavhengig av helseutfordringer og diagnose.

Du kan bli henvist av fastlege, annet helsepersonell og NAV. Du kan også ta ta direkte kontakt med Frisklivssentralen.

Tilbud hos Frisklivssentralen

Jeg vil endre livsstil (voksen)

Frisklivsresept er for deg som har økt risiko for, er i ferd med å utvikle eller har utviklet sykdom knyttet til fysisk aktivitet og/eller kosthold. Eksempler er høyt blodtrykk, diabetes, overvekt, muskel- og skjelettplager samt hjerte- og karsykdom.   

Du kan bli henvist av fastlege, annet helsepersonell og NAV. Du kan også ta ta direkte kontakt med Frisklivssentralen.

Tilbudet foregår på dagtid og du må kunne delta på trening med moderat til høy intensitet.
Gruppetilbudet varer i tolv uker og består av 

 • individuell samtale ved oppstart.
 • gruppetrening to ganger i uka (ute og inne).
 • temasamlinger hver uke (målsetting, motivasjon, få til endring, fysisk aktivitet, kosthold, smerte, søvn, psykisk helse).
 • mulighet for to til fire individuelle samtaler underveis og ved avslutning.

Tilbudet erstatter ikke diagnosespesifikk behandling hos f.eks. fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog eller spesialisthelsetjenesten.

Frisklivsresept

Jeg vil endre livsstil (barn og familie)

Frisklivsresept Familie er for barn (opp til 18 år) og deres familie som har behov for endring knyttet til levevaneområdene fysisk aktivitet/inaktivitet og kosthold. Dere kan få henvisning fra helsesykepleier, fastlege. Dere kan også ta kontakt med Frisklivssentralen selv.

Oppfølgingen er i hovedsak foreldreveiledning. Frisklivsveileder samarbeider med helsesykepleier på skolen og andre relevante faggrupper. Tilbudet starter med en kartleggingssamtale hvor dere også avtaler videre oppfølging. Temaer det veiledes i er kosthold (måltidsrytme og mengde), grensesetting, fysisk aktivitet og andre relevante temaer. Frisklivssentralen driver ikke treningsgrupper for barn, men anbefaler bruk av ordinært tilbud.

Barn og ungdom med alvorlig fedme, undervekt eller sykdom relatert til mat, følges ikke opp i Frisklivssentralen. Ta kontakt med helsesykepleier på skolen eller fastlege.

Jeg sliter med søvnen

Frisklivssentralen tilbyr Stå opp - søvnbehandling i gruppe for voksne med insomni. Insomni kjennetegnes av dårlig eller lite søvn enten på grunn av innsovningsvansker, urolig nattesøvn eller tidlig morgenoppvåkning. Noen opplever alle disse søvnvanskene, mens andre sliter kun med et av symptomene, for eksempel innsovningsvansker. På dagtid opplever man tretthet, konsentrasjonsvansker, humørsvingninger og liknende. Det er forhold som gjør at behandlingen ikke passer for alle, og derfor kaller vi inn til en forsamtale for å vurdere dette.  

Se mer informasjon om Stå opp 

Nytt gruppetilbud starter 4. mars 2020.

Ønsker du å mestre hverdagen bedre?

Frisklivssentralen tilbyr Kurs i mestring av belastning (KiB) og Hverdagsglede.

Kurs i mestring av belastning (KiB) er for voksne som ønsker å bedre sin evne til å mestre belastninger knyttet til arbeidsliv og privatliv. Kurset er basert på kognitiv teori og kunnskap om stress, belastning og mestring. Kurset er ikke ment som terapi, men deltagere lærer verktøy for å påvirke egne tankemønstre. Kurset går over ti ganger. Før oppstart gjennomføres en individuell forsamtale med informasjon om kurset, hvor vi vurderer om kurset passer for den enkelte.

Hverdagsglede handler om hva som skaper gode hverdagsopplevelser, og hvordan det bidrar til en god psykisk helse. En slik endringsprosess handler om å bli bevisst hvilken kraft som ligger i å gjøre små justeringer i hverdagen.

Vil du slutte med tobakk?

På Frisklivssentralen kan du få individuell oppfølging for å slutte med røyk eller snus. Ta kontakt med oss for å avtale en oppstartsamtale.

Har du lyst til å bli mer fysisk aktiv?

Aktiv på dagtid Nordre Follo er for deg mellom 18 og 67 år, som helt eller delvis er sykemeldt eller ufør, mottar arbeidsavklaringspenger, dagpenger eller annen sosial stønad fra NAV. Tilbudet er for innbyggere i Nordre Follo og ansatte i Nordre Follo kommune. Tilbudet koster 250 kr pr semester og drives i samarbeid med Ski IL.

For deg over 60 år finnes det flere tilbud:

60 Pluss er lavterskel treningsgrupper i regi av kommunen og Ski IL. Kolbotn seniorsenter har trimpartier flere dager i uka. Flere tilbud finner du i lenger ned.

Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid Nordre Follo er for deg mellom 18 og 67 år, som helt eller delvis er sykemeldt eller ufør, mottar arbeidsavklaringspenger, dagpenger eller annen sosial stønad fra NAV. Tilbudet er for innbyggere i Nordre Follo og ansatte i Nordre Follo kommune. Tilbudet koster 250 kr pr semester og drives i samarbeid med Ski IL.

Du kan gjerne ta en prøvetime før du bestemmer deg. Møt opp på en av aktivitetene og gi beskjed til instruktøren.

Trivselsregler i Aktiv på dagtid

 1. Vis frem kvittering for at du har betalt ved oppmøte på alle grupper, også hos Friskis&Svettis. Kvittering får du på e-post når du registrerer deg og betaler.
 2. Møt presis til aktivitet av hensyn til instruktører og andre deltagere i gruppen. Å komme for sent kan medføre at du ikke kan delta på den gruppen.
 3. Følg instruktørens anvisninger og de regler som finnes på treningsstedet.
 4. Opptre vennlig og høflig og ta hensyn til andre. Ta godt i mot nye deltagere.
 5. På Family er det kun mulig å delta på Aktiv på dagtid sine timer. Skriv deg på liste i resepsjonen. Ta med hengelås.
 6. Det er plass til 15 stk i bassenget på Høyås og 25 stk på Finstadtunet og Langhus bad. Påmelding gjør du ved å skrive deg på liste på stedet hver gang. Det er kun lov å skrive seg selv på lista. Alle skal dusje før bassengtrening, helt uten badetøy. Følg øvrige regler for det enkelte sted. Det er ikke mulighet for å benytte boblebadet på Finstadtunet. På Høyås er det badstue, merk deg at denne er for både kvinner og menn.
 7. Brudd på trivselsreglene kan medføre advarsel eller utestengelse.

Trening for deg over 60 år

Det finnes flere tilbud om trening i regi av Nordre Follo kommune og i lag og foreninger. Noen av disse kan du lese om her.

Kontakt oss

Waldemarhøy
Telefon 45 61 86 78

Tårnåsen aktivitetssenter
Telefon 93 27 16 17

Frisklivssentralen i Nordre Follo  

Følg oss på Facebook (Frisklivssentralen Nordre Follo)