Fysioterapi for voksne

Kort fortalt

  • Fysioterapitjenesten er for deg som bor hjemme eller på institusjon og ikke kan bruke de fysikalske instituttene.
  • Kommunen har avtale med private fysioterapeuter. Du tar direkte kontakt med de fysikalske instituttene for å avtale tid.

Om fysioterapitjenesten

Fysioterapeuter forebygger og behandler funksjonstap, sykdom eller skade hos mennesker i alle aldersgrupper. Fysioterapeuter gir deg råd og veiledning om hva du kan gjøre for å opprettholde og bedre fysisk funksjon og fremme god fysisk og psykisk helse.

Du kan få oppfølging av fysioterapeut i hjemmet, på helsestasjon, i barnehage, på skole, på institusjon etter på et fysikalsk institutt.

Hvem kan få behandling?

Innbyggere over 18 år med skade eller sykdom som gjør det vanskelig å bevege seg eller klare gjøremål i hverdagen, kan søke om behandling. Tjenestetilbudet er rettet mot brukere som bor hjemme eller i institusjon, og som ikke er i stand til å benytte seg av tilbudet på de fysikalske instituttene.

Hva gjør vi?

Våre oppgaver er å

  • vurdere og kartlegge fysisk funksjon i hjemmet eller institusjon, spesielt knyttet til dagliglivets aktiviteter
  • drive opptrening og behandling i hjemmet, i gruppe eller institusjon i en avgrenset periode
  • gi råd og veiledning til brukere, pårørende og andre involverte
  • sette i gang forebyggende og helsefremmende tiltak og gi tverrfaglige vurderinger/kartlegginger av ergoterapeut og fysioterapeut
  • drive gruppetrening, individuell trening, aktivitet og tilrettelegging ved rehabiliteringsopphold

Slik søker du

Du kan søke om behandling direkte til oss. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

Alle henvisninger blir prioritert etter en fastsatt prioriteringsnøkkel og du blir satt på venteliste. Du blir vurdert av en fysioterapeut som kommer til deg, og du får tilbud ut fra en vurdering av behov og forventet effekt av tiltaket.

Trening i varmtvannsbasseng

Bassenggrupper på Høyås

Bassenggruppene på Høyås er et tilbud til deg som bor i Nordre Follo kommune, og som trenger trening i varmtvannsbasseng av medisinske årsaker. Fra høsten 2021 vil det være fire behandlingsgrupper som er ledet av fysioterapeut: Rygg-gruppe, RA-gruppe, hofte-/kne-gruppe og to egentreningsgrupper.  

Slik melder du deg på: Send en e-post til Mariann Evenhus. Oppgi navn, mobilnummer og hvilken gruppe du ønsker. Hvis gruppen du ønsker er full, vil du bli satt på venteliste. 

Egentrening i basseng med veiledning av fysioterapeut

Hvis du har behov for individuell oppfølging av fysioterapeut i basseng, kontakt fysioterapi-avdelingen, 
telefon 94 80 23 68.

Egentrening i varmtvannsbasseng på Finstadtunet

Kontakt Kari Engvik, telefon 92 24 14 57.

Fysioterapi for barn og unge

Barn og unge som av ulike grunner trenger fysikalsk behandling, kan få hjelp av fysioterapeut.

Fysioterapi for barn og unge 

Treningsgrupper for seniorer

Er du litt ustø? Går du mindre ute enn før? Kjenner du at bena ikke er så sterke lenger? Da kan våre treningsgrupper være noe for deg. 

Avtalefysioterapeuter i Nordre Follo

Avtalefysioterepeuter er fysioterapeuter som har en kommunal driftsavtale. Avtalefysioterapeutene jobber på institutt eller i pasientens hjem. Har du behov for fysioterapi kan du ta direkte kontakt med et institutt. 

Fysioterapeutene tilbyr generell fysioterapi, psykosomatisk fysioterapi, manuell terapi, medisinsk treningsterapi, rideterapi og fysikalsk lymfeødembehandling.

Fysikalske institutter

I kompetanseoversikten finner du informasjon om hva de ulike instituttene kan tilby:

Kompetanseoversikt

Kontaktinformasjon og lenker til nettsider:

Atlet Fysio
Kongeveien 47, 1412 Sofiemyr
Telefon 64 80 91 11 
Atlet fysio  

Centrum Fysioterapi
Torgveien 2, 1400 Ski  
Telefon 64 87 28 95

Eileen Strand, terapiridning  
Vassbonnveien 14, 1410 Kolbotn
Telefon 90 53 16 89

Follo Fysioterapi
Torgveien 2, 1400 Ski 
Telefon 64 87 45 17 

Greverud fysioterapi og manuellterapi DA
Flåtestadveien 3, 1415 Oppegård
Telefon 66 82 27 00

Kolbotn Barnefysioterapi
Cecilie Høyeraal Leen
Telefon 92 60 76 35
Kolbotn Barnefysioterapi

Kolbotn fysikalske institutt
Kolbotnveien 10, 1410 Kolbotn
Telefon 90 94 35 23 
Kolbotn fysikalske institutt 

Kolbotn medisinske senter
Sofiemyr senter, Sønsterudveien 32, 1412 Sofiemyr 
Telefon 66 82 04 10
Kolbotn medisinske senter 

Langhus Fysioterapi
Langhus senter, 1405 Langhus
Telefon 64 86 87 03           

Ski fysioterapisenter 
Rådhussvingen 7, 1400 Ski
Telefon 64 87 36 72      

Ski fysioterapi for barn og unge 
Åsenveien 1, 1400 Ski
Telefon 47 29 59 04  

Skrenten fysioterapi
Granåsbakken 8, 1410 Kolbotn.
Camilla 
Lene  

Torvet Fysioterapi
Torgveien 4, 1400 Ski
Telefon 64 87 70 15 

Trollåsen fysioterapi
Trollåsveien 25, 1414 Trollåsen
Telefon 66 80 25 23
Trollåsen fysioterapi  

Slik søker du om fysioterapi

Bruk søknadsskjema ved behov for tjenester. Søknadsskjemaet gjelder ikke for privat fysioterapi.

Søk om kommunal fysioterapi 

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon. 

Adressen er:
Nordre Follo kommune
Fysioterapi
Postboks 3010
1402 Ski

Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege. Du betaler en egenandel for behandling både hos kommunal fysioterapeut og privat fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen.

Kontakt oss

Telefon: 94 80 23 68
(kl. 08.30 - 10.30, mandag til fredag)

Postadresse:
Nordre Follo kommune
Fysioterapi
Postboks 3010
1402 Ski