Helsestasjon for barn

Kort fortalt

 • Helsestasjonene er et gratis tilbud til gravide, barn 0-5 år, og deres familier.
 • Du får veiledning, rådgivning, helseundersøkelser og vaksinasjoner.
 • Det er to helsestasjoner i kommunen; en i Ski og en på Kolbotn.

Helsestasjoner i Nordre Follo

Her finner du informasjon om helsestasjonene i kommunen:  

Tilbud på helsestasjonen

Barn under skolealder får tilbud om oppfølging og faste kontroller på helsestasjonen. Her treffer du helsesykepleier, lege og fysioterapeut. Hvis du er forelder og har spørsmål, eller opplever utfordringer i hverdagen, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Alle nybakte foreldre får tilbud om hjemmebesøk av jordmor og  helsesykepleier etter fødsel. Du kan også ta kontakt selv når du kommer hjem fra barselavdelingen.

Har du nylig har flyttet til Nordre Follo kommune og har barn under skolealder, kan du ringe oss for å etablere kontakt. Du finner kontaktinformasjon under hver helsestasjon:

Faste undersøkelser på helsestasjonen

Oversikt over faste undersøkelser vi tilbyr på våre helsestasjoner: 

 • Hjemmebesøk av jordmor.
 • Hjemmebesøk av helsesykepleier.
 • 4 uker, gruppe med helsesykepleier (helsesøster) og fysioterapeut.
 • 6 uker, med lege og helsesykepleier (helsesøster). Vaksine.
 • 3 måneder, med helsesykepleier (helsesøster). Vaksiner.
 • 4 måneder, gruppe med fysioterapeut.
 • 5 måneder, med helsesykepleier. Vaksiner.
 • 6 måneder, med helsesykepleier og lege.
 • 8 måneder, med helsesykepleier.
 • 10 måneder, gruppe med helsesykepleier.
 • 12 måneder, med lege og helsesykepleier. Vaksiner.
 • 15 måneder, med helsesykepleier. Vaksine.
 • 18 måneder, gruppe.
 • 2 år, med lege og helsesykepleier.
 • 4 år, med helsesykepleier.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Oversikt over når barnet får tilbud om vaksiner:

Barnevaksinasjonsprogrammet

Vaksinene registreres i Nasjonalt vaksinasjonsregister 

Alle vaksiner barnet får gjennom barnevaksinasjonsprogrammet blir registrert i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK). Målet med SYSVAK er å holde oversikt over vaksinestatusen hos den enkelte, og på landsbasis. Det er ikke mulig å reservere seg mot registrering av vaksinasjon.

Logg deg inn på Helsenorge for å se hvilke vaksiner som er registrert på deg.

Tilbud til gravide

Er du gravid kan du få oppfølging og faste kontroller hos jordmor på helsestasjonen. Nedenfor finner du informasjon om jordmortjenesten i Nordre Follo kommune. 

Hva gjør du hvis barnet er sykt?

Du må gjerne kontakte helsestasjonen med spørsmål om sykdom, men hvis barnet ditt er akutt sykt må du kontakte fastlege eller legevakt.

På grunn av smittefare ønsker vi at syke barn og foreldre utsetter besøket på helsestasjonen. Ta kontakt hvis du er i tvil.

Åpen tid på helsestasjon

På åpen helsestasjon trenger du ikke timeavtale. Hit kan du komme for å

 • veie barnet ditt.
 • få råd og veiledning etter behov.
 • møte andre småbarnsforeldre.

Møt opp mellom kl. 10.00 og 11.00 på onsdager eller torsdager.  

Følg oss i sosiale medier

Nordre Follo helsestasjon

Nyttig informasjon