Helsestasjon for barn

Kort fortalt

 • Helsestasjonene er et gratis tilbud til gravide, barn 0-5 år, og deres familier.
 • Du får veiledning, rådgivning, helseundersøkelser og vaksinasjoner.

Helsestasjonene har for tiden ikke åpent for besøkende uten avtale på forhånd. Ta kontakt med din helsestasjon for å avtale time ved behov.

Denne tjenesten er midlertidig endret for å begrense smittespredning av koronaviruset.

Her finner du en oversikt over kommunale tjenester som er endret.

Her kan du lese mer om koronaviruset.

Tilbud på helsestasjonen

Barn under skolealder får tilbud om oppfølging og faste kontroller på helsestasjonen. Her treffer du helsesykepleier, lege og fysioterapeut. Hvis du er forelder og har spørsmål eller opplever utfordringer i hverdagen, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Alle nybakte foreldre får tilbud om hjemmebesøk av jordmor og av helsesykepleier etter fødsel. Du kan også selv ta kontakt når du kommer hjem fra barselavdelingen.

Har du nylig har flyttet til Nordre Follo og har barn under skolealder, ring oss for å etablere kontakt. Du finner kontaktinformasjon under hver helsestasjon:

Faste undersøkelser på helsestasjonen

Her finner du oversikt over faste undersøkelser som helsestasjonene i Nordre Follo tilbyr:

 • Hjemmebesøk av jordmor
 • Hjemmebesøk av helsesykepleier
 • 4 uker barselgruppe med helsesykepleier (helsesøster)
 • 6 uker med lege og helsesykepleier (helsesøster). Vaksine
 • 8-9 uker gruppe med helsesykepleier
 • 3 måneder med helsesykepleier (helsesøster). Vaksiner
 • 4 måneder, gruppe med fysioterapeut
 • 5 måneder med helsesykepleier. Vaksiner
 • 6 måneder med helsesykepleier og lege
 • 8 måneder gruppe med helsesykepleier
 • 10 måneder gruppe med helsesykepleier
 • 12 måneder med lege og helsesykepleier. Vaksiner.
 • 15 måneder med helsesykepleier. Vaksine
 • 18 måneder kontroll
 • 2 år med lege og helsesykepleier
 • 4 år med helsesykepleier

Barnevaksinasjonsprogrammet

Her finner du en oversikt over når barnet får tilbud om vaksiner:

Barnevaksinasjonsprogrammet

Tilbud til gravide

Er du gravid kan du få oppfølging og faste kontroller hos jordmor på helsestasjonen. 

Her finner du informasjon om jordmortjenesten i Nordre Follo:

Tilbud til gravide

Hva gjør du hvis barnet er sykt?

Du må gjerne kontakte helsestasjonen med spørsmål om sykdom, men dersom barnet ditt er akutt sykt må du kontakte fastlege eller legevakt.

På grunn av smittefare ønsker vi at syke barn og foreldre utsetter besøket på helsestasjonen. Ta kontakt dersom du er i tvil.

Åpen tid på helsestasjon

Helsestasjonene har for tiden ikke åpent for besøkende uten avtale på forhånd. Ta kontakt med din helsestasjon for å avtale time ved behov.

Denne tjenesten er midlertidig endret for å begrense smittespredning av koronaviruset.

Her finner du en oversikt over kommunale tjenester som er endret.

Her kan du lese mer om koronaviruset.

På åpen helsestasjon trenger du ikke timeavtale. Helsesykepleier er til stede for å svare på spørsmål. 

Her kan du komme for å

 • veie barnet ditt
 • få råd og veiledning etter behov
 • møte andre småbarnsforeldre

Her finner du informasjon om når det er åpen tid på de ulike helsestasjonene:

Åpen helsestasjon på Kolbotn helsestasjon

Hver onsdag kl. 10.00-11.00

Åpen helsestasjon på Langhus helsestasjon

Hver onsdag kl. 10.00-11.00.

Åpen helsestasjon på Ski helsestasjon

Hver onsdag kl. 10.00-11.00.

Helsestasjoner i Nordre Follo

Her finner du alle helsestasjonene i kommunen og informasjon om åpningstider og kontaktinformasjon.