Helsestasjon for barn

Kort fortalt

 • Helsestasjonene er et gratis tilbud til gravide, barn 0-5 år, og deres familier.
 • Du får veiledning, rådgivning, helseundersøkelser og vaksinasjoner.
 • Det er to helsestasjoner i kommunen; en i Ski og en på Kolbotn.

Helsestasjoner i Nordre Follo

Her finner du informasjon og kontaktinformasjon til de to helsestasjonene i kommunen:  

Tilbud på helsestasjonen

Barn under skolealder får tilbud om faste konsultasjoner, inkludert undersøkelser. Vi setter også opp time til ekstra oppfølging ved behov. På helsestasjonen treffer du helsesykepleier, lege og fysioterapeut. I tillegg kommer kontorpersonell i ekspedisjonen.

Foreldre som har spørsmål eller opplever utfordringer i hverdagen, er velkommen til å ta kontakt med oss. Nybakte foreldre får tilbud om hjemmebesøk av jordmor og helsesykepleier etter fødsel. Ta gjerne kontakt selv når dere kommer hjem fra sykehuset.

Har dere nylig flyttet til kommunen og har barn under skolealder, kan dere ringe oss. Det er fint om dere sier fra til tidligere helsestasjon i forkant. Da får vi tilsendt journalen til barnet og kan følge opp på best mulig måte. Dere finner kontaktinformasjon  til våre helsestasjoner nedenfor. 

Faste konsultasjoner på helsestasjonen

Oversikt over faste konsultasjoner vi tilbyr på våre helsestasjoner: 

 • Hjemmebesøk av jordmor.
 • Hjemmebesøk av helsesykepleier.
 • 4 uker, gruppe med helsesykepleier og fysioterapeut.
 • 6 uker, med lege og helsesykepleier. Vaksine.
 • 3 måneder, med helsesykepleier. Vaksiner.
 • 4 måneder, gruppe med fysioterapeut og helsesykepleier.
 • 5 måneder, med helsesykepleier. Vaksiner.
 • 6 måneder, med helsesykepleier og lege.
 • 8 måneder, med helsesykepleier.
 • 10 måneder, gruppe med helsesykepleier.
 • 12 måneder, med lege og helsesykepleier. Vaksiner.
 • 15 måneder, med helsesykepleier. Vaksine.
 • 18 måneder, med helsesykepleier.
 • 2 år, med lege og helsesykepleier.
 • 4 år, med helsesykepleier.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Oversikt over når barnet får tilbud om vaksiner:

Barnevaksinasjonsprogrammet

Vaksinene registreres i Nasjonalt vaksinasjonsregister 

Alle vaksiner barnet får gjennom barnevaksinasjonsprogrammet blir registrert i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK). Målet med SYSVAK er å holde oversikt over vaksinestatusen hos den enkelte, og på landsbasis. Det er ikke mulig å reservere seg mot registrering av vaksinasjon.

Logg deg inn på Helsenorge for å se hvilke vaksiner som er registrert på deg.

Tilbud til gravide

Er du gravid kan du få oppfølging og faste konsultasjoner hos jordmor på helsestasjonen. Nedenfor finner du informasjon om jordmortjenesten i Nordre Follo kommune. 

Hva gjør du hvis barnet er sykt?

Du må gjerne kontakte helsestasjonen med spørsmål om sykdom. Hvis barnet ditt er akutt sykt må du kontakte fastlege eller legevakt.

På grunn av smittefare ønsker vi at syke barn og foreldre utsetter besøket på helsestasjonen. Ta kontakt hvis du er i tvil.

Åpen tid på helsestasjon

På åpen helsestasjon trenger du ikke timeavtale. Hit kan du komme for å 

 • veie barnet ditt.
 • få enkle råd og veiledning. Hvis vi ser at du trenger individuell oppfølging av din faste helseperson, setter vi opp time. 
 • møte andre småbarnsforeldre.

Åpen tid på helsestasjonen

Møt opp mellom kl. 10.00 og 11.00 på onsdager. 
Følg med på vår Facebookside for evt. endringer.  

Nordre Follo helsestasjon

Kontakt oss på nett

Du kan kontakte helsestasjons- og skolehelsetjenesten på nett. Via Helsenorge kan du trygt og enkelt se helsekontaktene dine, bestille/avbestille timer og sende meldinger.  

For å bruke tjenesten på vegne av barnet ditt må du først logge inn som deg selv. Deretter velger du hvem du vil se opplysningene for, eller utføre tjenester på vegne av. Denne tjenesten gjelder foreløpig barn tom. tolv år.  

Les mer

Følg oss i sosiale medier

Nordre Follo helsestasjon

Nyttig informasjon