Personlig assistanse

Kort fortalt

Personlig assistanse er en omsorgstjeneste som gir praktisk bistand og opplæring i alle dagliglivets gjøremål i og utenfor hjemmet.

Hva er personlig assistanse?

Personlig assistanse er en omsorgstjeneste som gir praktisk bistand og opplæring i alle dagliglivets gjøremål i og utenfor hjemmet. Tjenesten utføres i nært samarbeid med bruker og tilpasses individuelt etter den enkeltes behov. Tjenesten gis over tid.

Praktisk bistand

Tjenesten omfatter hjelp til alle dagliglivets gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen. Dette kan være hjelp til egenomsorg, personlig stell, renhold og følge til aktiviteter.

Opplæring

Tjenesten omfatter opplæring i dagliglivets aktiviteter og skal ha som formål å gjøre den enkelte best mulig i stand til å bli mest mulig selvhjulpen i utførelsen av disse.

Slik søker du

Fyll ut søknaden:

Søk om personlig assistanse

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon. 

Adressen er:
Nordre Follo kommune
Vedtakskontoret
Postboks 3010
1402 Ski

Klage på vedtak

Du kan klage på alle vedtak. Send klagen til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Vi kan hjelpe deg med å utforme klagen.

Lover og retningslinjer

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Nordre Follo kommune
Vedtakskontoret
Postboks 3010
1402 Ski

vedtakskontoret@nordrefollo.kommune.no
(Husk at du ikke må sende sensitive opplysninger på e-post!)

Telefon sentralbord: 02178
I uke 27-32 har Vedtakskontoret telefontid fra kl. 10.00 til 14.00.