Trygghetsalarm, medisinering, GPS

Kort fortalt

 • Hvis du trenger en alarm for å tilkalle hjelp hjemme, kan du få trygghetsalarm.
 • Ansatte i hjemmetjenesten rykker ut på alarmer.
 • Vi tilbyr også elektronisk medisineringsstøtte og lokalisering av personer med GPS-teknologi

Trygghetspakker

Kommunen tilbyr trygghetspakker som kan inneholde forskjellige typer alarmer og sensorer.

Hvis du har inntekt som er lavere enn 2G, er trygghetspakken gratis. Pakken inneholder forskjellige type alarmer og sensorer, inkludert trygghetsalarm. Vi vurderer behov og tilpasser ulike løsninger individuelt. 

Hva er trygghetsalarm?

Tjenesten skal gi trygghet for brukeren. Når alarmen utløses vil kyndig personell ta kontakt på telefon og følge opp vedkommende.

Trygghetsalarm egner seg for personer som

 • er alvorlig syke, sendes hjem fra sykehus med stor funksjonssvikt og er alene uten pårørende i nærmiljøet
 • har funksjonssvikt ved gange, dårlig balanse, bor alene
 • er utrygge, engstelige for fall, har uhensiktsmessig bolig

Koster det noe?

Er inntekten din under 2G, får du dekket trygghetsalarm i Nordre Follo kommune. Innbyggere med høyere årlig inntekt må betale for trygghetsalarmer. Prisen er avhengig av inntekten din.

Oversikt over egenbetaling

Trygghetspakke Pris per måned
Inntil 2G 0
2G-4G 460 kroner
Over 4G 510 kroner

Se informasjon om grunnbeløpet på NAV.no

Hvis du  å benytte trygghetsalarm, må du få montert en nøkkelboks. Dette gjelder selv om borettslaget har nøkkelboks fra før. 

Slik søker du

Her kan du søke om trygghetsalarm:

Søk om trygghetsalarm

Hva skjer videre?

Vi avtaler et vurderingsbesøk og fyller ut kartleggingsskjema, som grunnlag for å fatte vedtak. Pårørende oppfordres til å være til stede under vurderingsbesøket.

Hvis du får innvilget hjelp, vil det skriftlige vedtaket inneholde opplysninger om hva du får hjelp til, innenfor hvilke tidsrom hjelpen gis og hvor ofte.

Tjenesten revurderes ved endret situasjon og uansett etter seks måneder.

Klage på vedtak

Du kan klage på alle vedtak. Send klagen til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Vi kan hjelpe deg med å utforme klagen.

Elektronisk medisineringsstøtte

Elektronisk medisineringsstøtte gjør at brukeren får rett medisin til rett tid uten besøk av hjemmesykepleien. Hvis vedkommende ikke tar medisinen, vil pårørende og/eller hjemmesykepleien bli varslet automatisk og tar kontakt. Kommunen  har tatt i bruk flere typer medisindispensere.

Lokalisering av personer med GPS-teknologi

Personer med begynnende kognitiv svikt, som liker å være i aktivitet, kan benytte bærbar trygghetsalarm med GPS-lokaliseringsteknologi. Alarmen kan utløses av brukeren selv, eller ved at vedkommende krysser et område definert på forhånd (geofence - et elektronisk gjerde). 

Slik søker du om medisineringsstøtte og GPS

Søk om velferdsteknologi 

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon. 

Adressen er:
Nordre Follo kommune
Vedtakskontoret
Postboks 3010
1402 Ski

Mer informasjon

Kontaktinformasjon

Vedtakskontoret

Postadresse:
Nordre Follo kommune
Vedtakskontoret
Postboks 3010
1402 Ski

Vedtakskontoret
(Husk at du ikke må sende sensitive opplysninger på e-post.)

Telefon: 90 54 82 63
Telefon sentralbord: 02178

Hjemmesykepleien Nord

 • Avdeling Ingiertun, tlf. 95 18 97 70
 • Avdeling Høyås, tlf. 95 18 97 71
 • Avdeling Greverud, tlf. 95 18 97 65  

Hjemmesykepleien Sør

 • Avdeling Ski, tlf. 90 56 18 49
 • Avdeling Finstad, tlf. 90 54 38 70
 • Avdeling Langhus, tlf. 90 76 34 96
 • Avdeling Kråkstad, tlf. 90 65 71 05

Hjemmesykepleien i Nordre Follo kommune