Trygghetsalarm

Kort fortalt

  • Hvis du trenger en alarm for å tilkalle hjelp hjemme, kan du få trygghetsalarm.
  • Det er ansatte i hjemmetjenesten som rykker ut på alarmer.

Trygghetspakker

Kommunen tilbyr trygghetspakker som kan inneholde forskjellige typer alarmer og sensorer.

Hvis du har inntekt som er lavere enn 199 716 kroner, er trygghetspakken gratis. Pakken inneholder forskjellige type alarmer og sensorer, inkludert trygghetsalarm.  Vi vurderer behov og tilpasser ulike løsninger individuelt. 

Hva er trygghetsalarm?

Tjenesten skal gi trygghet for brukeren. Når alarmen utløses vil kyndig personell ta kontakt på telefon og følge opp vedkommende.

Trygghetsalarm egner seg for personer som

  • er alvorlig syke, sendes hjem fra sykehus med stor funksjonssvikt og er alene uten pårørende i nærmiljøet
  • har funksjonssvikt ved gange, dårlig balanse, bor alene
  • er utrygge, engstlige for fall, har uhensiktsmessig bolig

Koster det noe?

Er inntekten din under 2G (199 716 kroner), får du dekket trygghetsalarm i Nordre Follo kommune. Innbyggere med høyere årlig inntekt må betale for trygghetsalarmer. Prisen er avhengig av inntekten din.

Oversikt over egenbetaling

Trygghetspakke Inntekt Pris per måned
Inntil 2G Inntil 199 716 kroner 0
2G–4G 199 716 – 399 432 kroner 450 kroner
Over 4G Over 399 432 kroner 500 kroner

Hvis du ønsker å benytte trygghetsalarm, må du få montert en nøkkelboks. Dette gjelder selv om borettslaget har nøkkelboks fra før. 

Slik søker du

Fyll ut søknaden:

Søk om trygghetsalarm

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon. 

Adressen er:
Nordre Follo kommune
Vedtakskontoret
Postboks 3010
1402 Ski

Hva skjer videre?

Vi avtaler et vurderingsbesøk og fyller ut kartleggingsskjema, som grunnlag for å fatte vedtak. Pårørende oppfordres til å være til stede under vurderingsbesøket.

Hvis du får innvilget hjelp, vil det skriftlige vedtaket inneholde opplysninger om hva du får hjelp til, innenfor hvilke tidsrom hjelpen gis og hvor ofte.

Tjenesten revurderes ved endret situasjon og uansett etter seks måneder.

Klage på vedtak

Du kan klage på alle vedtak. Send klagen til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Vi kan hjelpe deg med å utforme klagen.

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Nordre Follo kommune
Vedtakskontoret
Postboks 3010
1402 Ski

vedtakskontoret@nordrefollo.kommune.no
(Husk at du ikke må sende sensitive opplysninger på e-post!)

Telefon sentralbord: 02178
I uke 27-32 har Vedtakskontoret telefontid fra kl. 10.00 til 14.00.