Koronavaksine

Kort fortalt

 • Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler ny oppfriskningsdose (dose 5) til personer over 75 år og beboere på sykehjem.
  • Det bør ha gått seks måneder siden forrige dose. 
 • Bestill time for vaksinering i Helseboka. 
 • Vaksinesenteret er åpent tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.30-14.30. Telefon 94 01 23 10. Epost: vaksinasjon@nordrefollo.kommune.no

Bestille og avbestille time

Du må bestille time til vaksinasjon via Helseboka. Vi har ikke drop-in.

Bestill time i Helseboka

Vaksinasjonen foregår i Langhuset på Langhus, Gamle Vevelstadvei 34. 

Vaksinesenteret er åpent tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.30-14.30. Telefon 94 01 23 10.
Epost: vaksinasjon@nordrefollo.kommune.no  

Viktig at du avbestiller timen

Hvis du ikke kan møte til avtalt tid er det veldig viktig at du gir beskjed. Det gjelder enten du er syk, har flyttet ut av kommunen eller har fått vaksine andre steder enn i Nordre Follo. Vi får ikke beskjed hvis du krysser av i Helseboka at du er syk. 

Hvis du ikke kan komme til avtalt tid må du gi beskjed til:

 • vaksinesenteret, telefon 94 01 23 10 (for avbestilling og ny time). Vaksinesenteret er åpent tirsdag, onsdag og torsdag kl. 08.30-14.30.
 • innbyggertorget, telefon 02178 (kun for avbestilling) 

Personer over 75 år

FHI anbefaler nå at personer som er 75 år eller beboer på sykehjem tar en ny oppfriskningsdose (dose 5) med koronavaksine.

Det er anbefalt at det går seks måneder fra forrige dose. 

Du kan bestille time til vaksinasjon via Helseboka.

Bestill time i Helseboka

Har du vært syk? 

Hvis du har vært syk med luftveissymptomer som feber, hoste og sår hals så bør du vente minst tre uker fra du ble frisk før du tar vaksinen.

Hvis det er bekreftet at du har hatt Covid-19, kan du vente tre måneder før du vaksineres med ny dose. 

Trenger du hjelp til å bestille eller endre time?

Hvis du ikke har mulighet til å registrere deg digitalt i Helseboka, eller får problemer med å registrere deg, kan du ringe vaksinesenteret i kommunen.

Vaksinesenteret er åpent tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.30-14.30. Telefon 94 01 23 10.
Epost: vaksinasjon@nordrefollo.kommune.no 

Personer over 65 år

FHI anbefaler nå at personer som er 65 år eller eldre tar en ny oppfriskningsdose (dose 4) med koronavaksine. Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose.

Du kan bestille time til vaksinasjon via Helseboka.

Bestill time i Helseboka

Har du vært syk? 

Hvis du har vært syk med luftveissymptomer som feber, hoste og sår hals så bør du vente minst tre uker fra du ble frisk før du tar vaksinen.

Hvis det er bekreftet at du har hatt Covid-19, kan du vente tre måneder før du vaksineres med ny dose. 

Trenger du hjelp til å bestille eller endre time?

Hvis du ikke har mulighet til å registrere deg digitalt i Helseboka, eller får problemer med å registrere deg, kan du ringe vaksinesenteret i kommunen.

Vaksinesenteret er åpent tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.30-14.30. Telefon 94 01 23 10.
Epost: vaksinasjon@nordrefollo.kommune.no  

Personer 18-64 år 

 • Alle over 18 år anbefales 2 doser.
 • Alle over 45 år anbefales 3 doser.
 • Alle over 65 år anbefales 4 doser.
 • Personer mellom 18 og 64 år får tilbud om en ny oppfriskningsdose. Det kan være dose tre eller fire, avhengig av hvor mange du har tatt tidligere. Det må ha gått 20 uker siden forrige dose vaksine.
 • Hvis du ennå ikke har tatt dose 1 og 2 kan du ta det nå. Intervallet mellom 1. og 2. dose må være minst tre uker.  

Bestill time i helseboka. Vi har ikke drop-in.  

Bestill time i Helseboka

Har du vært syk? 

Hvis du har vært syk med luftveissymptomer som feber, hoste og sår hals så bør du vente minst tre uker fra du ble frisk før du tar vaksinen.

Hvis det er bekreftet at du har hatt Covid-19, kan du vente tre måneder før du vaksineres med ny dose.

Personer 18-64 år med underliggende sykdom

Du kan bestille time til vaksinasjon via Helseboka.

Bestill time i Helseboka

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler ny oppfriskningsdose (dose 4) til personer mellom 18 og 64 år med underliggende sykdom.

Dette gjelder personer med følgende sykdommer/helsetilstander:

 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller senkomplikasjoner etter diabetes

Anbefalt intervall siden forrige vaksinedose bør være minimum 4 måneder.

Har du vært syk? 

Hvis du har vært syk med luftveissymptomer som feber, hoste og sår hals så bør du vente minst tre uker fra du ble frisk før du tar vaksinen.

Hvis det er bekreftet at du har hatt Covid-19, kan du vente tre måneder før du vaksineres med ny dose.

Gravide 

Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder. Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester.

Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tar ny oppfriskningsdose (dose 4), uansett om de tidligere har tatt en oppfriskningsdose eller om de bare er grunnvaksinert. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.

Har du vært syk? 

Hvis du har vært syk med luftveissymptomer som feber, hoste og sår hals så bør du vente minst tre uker fra du ble frisk før du tar vaksinen.

Hvis det er bekreftet at du har hatt Covid-19, kan du vente tre måneder før du vaksineres med ny dose. 

Barn og ungdom med alvorlig grunnsykdom

Det er ulike anbefalinger for barn og ungdom med alvorlig grunnsykdom. Dette gjelder følgende alvorlige grunnsykdommer:

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer- sykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Anbefalt intervall siden forrige vaksinedose bør være minimum 4 måneder.

Ta kontakt med vaksinesenteret på 94 01 23 10 for å bestille time. Vaksinesenteret er åpent tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.30-14.30. 
Epost: vaksinasjon@nordrefollo.kommune.no  

Samtykkeskjema

Begge foresatte må skrive under på samtykkeskjema for barn og unge under 16 år. Barnet/ungdommen skal ha med seg samtykket til vaksineringen. De må ha med seg skjema til både 1. og 2. dose. 

Hvis en av foreldrene har foreldreansvaret alene, må vedkommende ta ut bekreftelse på skatteetaten.no.  

Ring vaksinetelefon på 94 01 23 10 for å bestille time.

Vaksinesenteret er åpent tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.30-14.30. Telefon 94 01 23 10.
Epost: vaksinasjon@nordrefollo.kommune.no  

Barn og ungdom 5-17 år 

Helsemyndighetenes vurdering er at de aller fleste barn ikke har behov for vaksine. Barn vil tåle koronainfeksjon godt og få en bred og langvarig beskyttelse mot nye infeksjoner. Det er likevel et tilbud til de som ønsker det.

Ta kontakt med vaksinesenteret på 94 01 23 10 for å bestille time. Vaksinesenteret er åpent tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.30-14.30. 
Epost: vaksinasjon@nordrefollo.kommune.no  

Samtykkeskjema for de under 16 år

Begge foresatte må skrive under på samtykkeskjema for barn og unge under 16 år. Barnet/ungdommen skal ha med seg samtykket til vaksineringen. De må ha med seg skjema til både 1. og 2. dose. 

Hvis en av foreldrene har foreldreansvaret alene, må vedkommende ta ut bekreftelse på skatteetaten.no.  

Les mer

Har du hatt korona? 

Anbefalingen om å ta ny oppfriskningsdose gjelder også dersom du nylig har gjennomgått en koronainfeksjon. Gjennomgått sykdom vil imidlertid gi deg god beskyttelse den første tiden etter at du har vært syk og du kan derfor vente i 3-4 måneder før du vaksineres med ny dose.

Det må ha gått minst tre uker etter gjennomgått sykdom før du får oppfriskningsdosen. 

Vaksinetyper

Kommunen benytter to vaksinetyper: Pfizer/BioNTech og Moderna.

Til dose 1 og 2 bruker vi Pfizer. 

Alle under 18 skal ha Pfizer. De mellom 18 og 30 år anbefales Pfizer.

Til oppfriskningsdoser bruker vi oppdaterte vaksiner fra Pfizer og Moderna i henhold til nasjonale retningslinjer. Vaksinene er oppdatert for å være bedre tilpasset de nyeste variantene av viruset.

Kontaktinformasjon 

Sted: Vaksinasjonssenteret er på Langhuset i Gamle Vevelstadvei 34 på Langhus. 
Telefon: 94 01 23 10
Åpningstid: Vaksinesenteret er åpent tirsdag, onsdag og torsdag kl. 08.30-14.30. 
Epost: 
vaksinasjon@nordrefollo.kommune.no  

Informasjon fra nasjonale myndigheter