Koronavaksine

Kort fortalt

  • Kommunen følger nasjonale retningslinjer. Det er nå anbefalt en ny oppfriskningsdose til personer over 75 år. Kommunen skal prioritere sykehjemsbeboere og sårbare personer over 75 år med hjemmesykepleie. Deretter skal vi prioritere personer over 80 år.   
  • Det kommer mer informasjon om ny oppfriskningsdose (dose 4) til flere grupper i befolkningen etter sommeren. Kommunen følger FHIs retningslinjer og kommer med nærmere informasjon. 
  • Vaksinasjonen foregår i Rådhussvingen 7 i Ski, til høyre for rådhuset. 

Ny oppfriskningsdose til personer over 75 år

Personer som er 75 år eller eldre anbefales en ny oppfriskningsdose med koronavaksine. Folkehelseinstituttet ber kommunene prioritere sykehjemsbeboere og sårbare personer over 75 år med hjemmesykepleie. Deretter skal vi prioritere personer over 80 år.

Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose.

På grunn av nye retningslinjer fra FHI som sier at kommunen skal prioritere å gi ny oppfriskningsdose til de eldste og sykeste, må vi midlertidig stanse muligheten til å bestille timer for de som er yngre enn 80 år.

De som er 75 år og eldre er prioritert etter personer på sykehjem og de over 80 år. Det vil komme ny mulighet til å bestille timer i august, når vi får nye leveranser av vaksiner og de eldste har fått tilbud om oppfriskningsdose.  

Er du i denne gruppen, kan du ta kontakt på telefon 94 01 23 10. Vaksinesenteret er stengt 11. - 31. juli. 

Trenger du hjelp til å bestille time

Hvis du ikke har mulighet til å registrere deg digitalt i Helseboka, eller får problemer med å registrere deg, kan du ringe vaksinesenteret i kommunen.

Telefon: 94 01 23 10
Åpningstid: Mandag til fredag, kl. 09.00-11.20 og 12.00-15.00. 

Vaksinesenteret er stengt fra og med 11. juli til og med 31. juli (uke 28, 29 og 30).  

Ny oppfriskningsdose til personer med alvorlig svekket immunforsvar

Folkehelseinstituttet vurderer at det ikke er behov for en generell anbefaling om ytterligere doser til alle personer med alvorlig svekket immunforsvar.

Det åpnes nå derfor for at behandlende lege med god innsikt i pasientens livssituasjon og helsetilstand, kan gjøre individuelle vurderinger av behov for videre vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar, se oversikt over gruppe 1 og 2 her. Disse vurderingene vil det være naturlig at primært gjøres av sykehusspesialist.

Er det bestemt at du skal ha en ny oppfriskningsdose, ta kontakt på telefon 94 01 23 10. 

Vaksinesenteret er stengt fra og med 11. juli til og med 31. juli (uke 28, 29 og 30).  

Vaksine til personer over 18 år

På grunn av nye retningslinjer fra FHI som sier at kommunen skal prioritere å gi ny oppfrisknigsdose til de eldste og sykeste, må vi midlertitig stanse muligheten til å bestille timer for de som er yngre enn 80 år. Det vil komme ny mulighet til å bestille timer i august, når vi får nye leveranser av vaksiner og de eldste har fått tilbud om oppfriskningsdose. 

Intervallet mellom 1. og 2. dose må være minst fire uker.
Mellom 2. dose og oppfriskingsdosen må det ha gått minst 20 uker.  

Er du i tvil om intervallet, må du sjekke på helsenorge.no. Vi må dessverre avvise deg hvis du ikke har tilstrekkelig intervall. 

Vaksinesenteret er stengt til og med 31. juli. 

Har du hatt Covid-19? 

Covid teller som "en vaksine". Har du hatt Covid-19 og fått to vaksinedoser, skal du ikke ha oppfriskningsdose. Har du fått en vaksinedose og har hatt Covid-19, anbefaler vi at du tar en oppfriskingsdose.

Vaksine til ungdom 16 og 17 år

På grunn av nye retningslinjer fra FHI som sier at kommunen skal prioritere å gi ny oppfrisknigsdose til de eldste og sykeste, må vi midlertidig stanse muligheten til å bestille timer for de som er yngre enn 80 år. Det vil komme ny mulighet til å bestille timer i august, når vi får nye leveranser av vaksiner og de eldste har fått tilbud om oppfriskningsdose.     

Intervallet mellom 1. og 2. dose bør være 8-12 uker. Er du i tvil om intervallet, må du sjekke på helsenorge.no.  

Ungdom født i 2005 og 2006 er anbefalt å ta to doser vaksine. 

Denne gruppen får tilbud om Pfizer-vaksine. De som har hatt Covid-19, skal kun ha én vaksinedose. 

Vaksinesenteret er stengt til og med 31. juli.

Samtykkeskjema

Begge foresatte må skrive under på samtykkeskjema for barn og unge under 16 år. Barnet/ungdommen skal ha med seg samtykket til vaksineringen. De må ha med seg skjema til både 1. og 2. dose. 

Hvis en av foreldrene har foreldreansvaret alene, må vedkommende ta ut bekreftelse på skatteetaten.no.  

Les mer:

Vaksine til barn og ungdom 5-15 år 

Helsemyndighetenes vurdering er at de aller fleste barn ikke har behov for vaksine. Barn vil tåle koronainfeksjon godt og få en bred og langvarig beskyttelse mot nye infeksjoner. Det er likevel et tilbud til de som ønsker det.

Barn og unge over fem år får tilbud om Pfizervaksine mot Covid-19 og kan ta en eller to doser. De må ha med samtykkeskjema, signert av begge foresatte til både 1. og 2. dose. Barn som ikke har fylt 12 år får egen barnedose av Comirnaty (Pfizer). 

Det må ha gått minst åtte uker mellom 1. og 2. dose for denne aldersgruppen. 

Covid-19 telles som en vaksinedose. De som har hatt Covid-19 kan få én vaksinedose når det har gått minst tre måneder siden gjennomgått sykdom. 

Samtykkeskjema

Begge foresatte må skrive under på samtykkeskjema for barn og unge under 16 år. Barnet/ungdommen skal ha med seg samtykket til vaksineringen. De må ha med seg skjema til både 1. og 2. dose. 

Hvis en av foreldrene har foreldreansvaret alene, må vedkommende ta ut bekreftelse på skatteetaten.no.  

Bestill time for barn 5-11 år:

På grunn av nye retningslinjer fra FHI som sier at kommunen skal prioritere å gi ny oppfrisknigsdose til de eldste og sykeste, må vi midlertitig stanse muligheten til å bestille timer for de som er yngre enn 80 år. Det vil komme ny mulighet til å bestille timer i august, når vi får nye leveranser av vaksiner og de eldste har fått tilbud om oppfriskningsdose. 

Bestill time for barn 12-15 år: 

På grunn av nye retningslinjer fra FHI som sier at kommunen skal prioritere å gi ny oppfrisknigsdose til de eldste og sykeste, må vi midlertitig stanse muligheten til å bestille timer for de som er yngre enn 80 år. Det vil komme ny mulighet til å bestille timer i august, når vi får nye leveranser av vaksiner og de eldste har fått tilbud om oppfriskningsdose.  

Merk deg følgende:  

  • Barn som har gjennomgått covid-19 har god beskyttelse og skal i utgangspunktet ikke ha vaksine.
  • Barn med alvorlig underliggende sykdommer bør ta vaksine.  
  • Vi vaksinerer ikke barn som tydelig motsetter seg å få vaksine.
  • Samtykkeskjema: Begge foresatte må skrive under på samtykkeskjema for barn og unge under 16 år. Barnet skal ha med seg samtykket til vaksineringen både ved første og ev. andre dose. 

Samtykkeskjema for vaksinasjon av barn og unge som ikke har fylt 16 år (FHI)

Les mer

Må du avbestille timen din?

Hvis du ikke kan møte til avtalt tid er det veldig viktig at du gir beskjed. Det gjelder enten du er syk, har flyttet ut av kommunen eller har fått vaksine andre steder enn i Nordre Follo. Vi får ikke beskjed hvis du krysser av i Helseboka at du er syk. 

Hvis du ikke kan komme til avtalt tid må du gi beskjed til

  • Vaksinesenteret, telefon 94 01 23 10 (for avbestilling og ny time)
  • Innbyggertorget, telefon 02178 (kun for avbestilling) 

På grunn av stor pågang ber vi om at du ikke tar kontakt med oss for andre vaksinespørsmål. For generelle spørsmål, ta kontakt med:

  • Nasjonal informasjonstelefon: 815 55 015 (mandag til fredag, kl. 08.00-15.30)

Slik foregår vaksinasjonen 

Vaksinen gis med sprøyte i overarmen. Etter vaksinering må du vente i 20 minutter på vaksinesenteret. 

Tidspunktet mellom dosene varierer i henhold til den enkeltes helsesituasjon, smittesituasjonen i samfunnet og hvor mye vaksine Norge får. Det er regjeringen som bestemmer dette og intervallet varierer derfor mellom 4 og 12 uker. 

Vaksinasjonssted

Kommunen har vaksinasjonssenter i Rådhussvingen 7 i Ski (rett ved siden av Nordre Follo rådhus).  

Fra og med 17. august blir vaksinesenteret flyttet til Langhuset på Langhus. 

Antall vaksinerte i Nordre Follo

Her finner du oversikt over hvor mange innbyggere som har vaksinert seg for koronaviruset: 

Åpne statistikk i nytt vindu.

Koronavaksinasjon - statistikk (FHI)

Les også kommuneoverlegens risikorapport som publiseres hver uke. Risikorapportene finner du her. 

Vaksinetyper

Kommunen benytter to vaksinetyper: Pfizer/BioNTech og Moderna.

Pfizer/BioNTech og Moderna er likestilt, men vi tilstreber å gi den vaksinetypen den enkelte ønsker.

Alle under 18 år får Pfizer. Det er også anbefalt å bruke Pfizer til alle under 30 år.  

Nyttig informasjon

Informasjon om vaksinen

Informasjon fra nasjonale myndigheter