Koronavaksine

Kort fortalt

 • Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler ny oppfriskningsdose til personer over 65 år, 18-64 år med underliggende sykdom, ungdom 12-17 år med alvorlig grunnsykdom og gravide i 2. og 3. trimester.
 • Alle mellom 18 og 64 år har tilbud om oppfriskningsdose. 
 • Finn din gruppe lenger ned på siden for bestilling av time. 
 • Vaksinasjonen foregår i Langhuset på Langhus, Gamle Vevelstadvei 34. Telefonnummer 94 01 23 10.
 • Vi bruker nye oppdaterte vaksiner til oppfriskningsdose.

Personer over 65 år

FHI anbefaler nå at personer som er 65 år eller eldre tar en ny oppfriskningsdose med koronavaksine.

Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose.

Du kan bestille time til vaksinasjon via Helseboka.

Helseboka 

Har du vært syk? 

Hvis du har vært syk med luftveissymptomer som feber, hoste og sår hals så bør du vente minst tre uker fra du ble frisk før du tar vaksinen.

Hvis det er bekreftet at du har hatt Covid-19, kan du vente tre måneder før du vaksineres med ny dose. 

Trenger du hjelp til å bestille eller endre time?

Hvis du ikke har mulighet til å registrere deg digitalt i Helseboka, eller får problemer med å registrere deg, kan du ringe vaksinesenteret i kommunen.

Telefon: 94 01 23 10
Åpningstid: Mandag til fredag, kl. 08.15-11.15 og 12.00-15.00. 

Personer 18-64 år 

 • Personer mellom 18 og 64 år får tilbud om en ny oppfriskningsdose. Det kan være dose tre eller fire, avhengig av hvor mange du har tatt tidligere. Det må ha gått 20 uker siden forrige dose vaksine.
 • Hvis du ennå ikke har tatt dose 1 og 2 kan du ta det nå. Intervallet mellom 1. og 2. dose må være minst tre uker.  

Bestill time i helseboka. Vi har ikke drop-in.  

Helseboka 

Har du vært syk? 

Hvis du har vært syk med luftveissymptomer som feber, hoste og sår hals så bør du vente minst tre uker fra du ble frisk før du tar vaksinen.

Hvis det er bekreftet at du har hatt Covid-19, kan du vente tre måneder før du vaksineres med ny dose.

Personer 18-64 år med underliggende sykdom

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler ny oppfriskningsdose mot covid-19 til personer mellom 18 og 64 år med underliggende sykdom.

Dette gjelder personer med følgende sykdommer/helsetilstander:

 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller senkomplikasjoner etter diabetes

Anbefalt intervall siden forrige vaksinedose bør være minimum 4 måneder.

Har du vært syk? 

Hvis du har vært syk med luftveissymptomer som feber, hoste og sår hals så bør du vente minst tre uker fra du ble frisk før du tar vaksinen.

Hvis det er bekreftet at du har hatt Covid-19, kan du vente tre måneder før du vaksineres med ny dose.

Gravide 

Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder. Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester.

Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tar ny oppfriskningsdose, uansett om de tidligere har tatt en oppfriskningsdose eller om de bare er grunnvaksinert. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.

Har du vært syk? 

Hvis du har vært syk med luftveissymptomer som feber, hoste og sår hals så bør du vente minst tre uker fra du ble frisk før du tar vaksinen.

Hvis det er bekreftet at du har hatt Covid-19, kan du vente tre måneder før du vaksineres med ny dose.

Ungdom 16 og 17 år

Kan vaksineres med 1 eller 2 doser dersom de ønsker det. Intervallet mellom 1. og 2. dose bør være 8-12 uker. Er du i tvil om intervallet, må du sjekke på Helsenorge.  

Denne gruppen får tilbud om Pfizer-vaksine. De som har hatt Covid-19, skal kun ha én vaksinedose.

Les mer:

Ungdom 12-17 år med alvorlig grunnsykdom

Folkehelseinstituttet anbefaler ny oppfriskningsdose til ungdom i alderen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom.

Dette gjelder ungdom med følgende alvorlige grunnsykdommer:

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer- sykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Anbefalt intervall siden forrige vaksinedose bør være minimum 4 måneder.

Har du vært syk? 

Hvis du har vært syk med luftveissymptomer som feber, hoste og sår hals så bør du vente minst tre uker fra du ble frisk før du tar vaksinen.

Hvis det er bekreftet at du har hatt Covid-19, kan du vente tre måneder før du vaksineres med ny dose.

Ungdom mellom 12-17 år med alvorlig grunnsykdom kan bestille time ved å ringe vaksinesenteret på 94 01 23 10. Åpningstid: Mandag til fredag, kl. 08.15-11.15 og 12.00-15.00.

Barn og ungdom 5-15 år 

Helsemyndighetenes vurdering er at de aller fleste barn ikke har behov for vaksine. Barn vil tåle koronainfeksjon godt og få en bred og langvarig beskyttelse mot nye infeksjoner. Det er likevel et tilbud til de som ønsker det.

Barn og unge over fem år får tilbud om Pfizer vaksine mot Covid-19 og kan ta en eller to doser. De må ha med samtykkeskjema, signert av begge foresatte til både 1. og 2. dose. Barn som ikke har fylt 12 år får egen barnedose av Comirnaty (Pfizer). 

Det må ha gått minst åtte uker mellom 1. og 2. dose for denne aldersgruppen. 

Covid-19 telles som en vaksinedose. De som har hatt Covid-19 kan få én vaksinedose når det har gått minst tre måneder siden gjennomgått sykdom. 

Samtykkeskjema

Begge foresatte må skrive under på samtykkeskjema for barn og unge under 16 år. Barnet/ungdommen skal ha med seg samtykket til vaksineringen. De må ha med seg skjema til både 1. og 2. dose. 

Hvis en av foreldrene har foreldreansvaret alene, må vedkommende ta ut bekreftelse på skatteetaten.no.  

Ring vaksinetelefon på 94 01 23 10 for å bestille time. 

Merk deg følgende:  

 • Barn som har gjennomgått covid-19 har god beskyttelse og skal i utgangspunktet ikke ha vaksine.
 • Barn med alvorlig underliggende sykdom bør ta vaksine.  
 • Vi vaksinerer ikke barn som tydelig motsetter seg å få vaksine.
 • Samtykkeskjema: Begge foresatte må skrive under på samtykkeskjema for barn og unge under 16 år. Barnet skal ha med seg samtykket til vaksineringen både ved første og ev. andre dose. 

Samtykkeskjema for vaksinasjon av barn og unge som ikke har fylt 16 år (FHI)

Les mer

Barn under 5 år med alvorlig grunnsykdom

Folkehelseinstituttet mener at svært få barn i alderen 6 måneder til og med fire år vil ha behov for vaksine mot covid-19.

Det kan likevel være enkelte barn med alvorlig grunnsykdom som kan ha nytte av et slikt tilbud. Dette skal i så fall skje etter individuell vurdering av lege som kjenner barnet. Det er viktig å merke seg at man må ha med henvisning fra lege. 

Ring vaksinetelefon på 94 01 23 10 for å bestille time. 

Må du avbestille timen din?

Hvis du ikke kan møte til avtalt tid er det veldig viktig at du gir beskjed. Det gjelder enten du er syk, har flyttet ut av kommunen eller har fått vaksine andre steder enn i Nordre Follo. Vi får ikke beskjed hvis du krysser av i Helseboka at du er syk. 

Hvis du ikke kan komme til avtalt tid må du gi beskjed til:

 • vaksinesenteret, telefon 94 01 23 10 (for avbestilling og ny time)
 • innbyggertorget, telefon 02178 (kun for avbestilling) 

Har du hatt korona? 

Anbefalingen om å ta ny oppfriskningsdose gjelder også dersom du nylig har gjennomgått en koronainfeksjon. Gjennomgått sykdom vil imidlertid gi deg god beskyttelse den første tiden etter at du har vært syk og du kan derfor vente i 3-4 måneder før du vaksineres med ny dose.

Det må ha gått minst tre uker etter gjennomgått sykdom før du får oppfriskningsdosen. 

Vaksinetyper

Kommunen benytter to vaksinetyper: Pfizer/BioNTech og Moderna.

Alle under 18 skal ha Pfizer. De mellom 18 og 30 år anbefales Pfizer.

Ny vaksine til oppfriskningsdoser

Vi benytter oppdaterte vaksiner fra Pfizer og Moderna til oppfriskningsdoser i henhold til nasjonale retningslinjer. Frem til 1. desember anbefaler vi Pfizer, som beskytter for Omicron BA 4-5. 

De nye vaksinene skal brukes til oppfriskningsdoser, ikke til grunnvaksinering (dose 1 og 2).

Vaksinene er oppdatert for å være bedre tilpasset de nyeste variantene av viruset.

Nyttig informasjon

Informasjon om vaksinen

Informasjon fra nasjonale myndigheter

Kontaktinformasjon 

Sted: Vaksinasjonssenteret er på Langhuset i Gamle Vevelstadvei 34 på Langhus. 
Telefon: 94 01 23 10
Åpningstid: Mandag til fredag, kl. 08.15-11.15 og 12.00-15.00.