Kreftrehabilitering

Kort fortalt

  • Kreftrehabilitering er et tilbud for deg som har hatt eller har en kreftdiagnose.
  • Vi arrangerer kurs for å hjelpe deg å komme tilbake til hverdagen og mestre livet med og etter kreftsykdom. 

Undervisning og treningstilbud

Rehabiliteringen går over syv uker, med ti deltagere i hver gruppe. Deltagerne får undervisning i relevante temaer samt gruppebasert trening med fysioterapeut. Temaer vi underviser i er  

  • fysisk aktivitet og trening
  • kosthold
  • bivirkninger og senskader
  • mestring
  • nære relasjoner – nærhet og samliv
  • veien videre  

Ta med drikkeflaske, treningsklær og gode sko.  

Treningstilbudet består av varierte timer med forskjellig innhold og omfatter blant annet sirkeltrening, kondisjon- og balansetrening, yoga, psykomotorisk trening og styrketrening. Vi tar individuelle hensyn  ut fra medisinske forhold og dagsform. Regelmessig fysisk aktivitet kan bidra til å redusere bivirkninger av behandlingen, samt opprettholde og bedre funksjonsevne og fysisk form. Det kan også gi økt energi. 

Treningstider våren 2020

Nytt gruppetilbud starter tirsdag 3. mars 2020, kl. 09.00-12.00 på Finstadtunet, Kråkstadveien 45 i Ski. Du deltar på undervisning i ca. 60 min etterfulgt av gruppetrening i sal i ca. 60 min. Vi har lagt inn pauser underveis. Det er mulig å ta med matpakke og spise felles lunsj.   

Hva koster det? 

Egenbetaling for fysioterapi i gruppe følger gjeldende takster til du har nådd egenandelsgrensen for frikort 2. Se på www.helfo.no. Vi sender faktura i etterkant.  

Meld deg på eller ta kontakt ved spørsmål:

Telefon: 94 80 23 68

E-post: fysioterapiavdelingen@nordrefollo.kommune.no (merk med Kreftrehabilitering)  

Henvisning

Fra 1. januar 2018 får du trygderefusjon ved fysioterapibehandling også uten å ha henvisning når du går til en fysioterapeut med kommunal avtale. Du betaler da bare en offentlig fastsatt egenandel.  

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om kreftrehabilitering på: