Kvalitet og satsingsområder

Kort fortalt

Kommunen har ulike planer og retningslinjer for å sikre gode tjenester til innbyggerne. 

Kvalitetsmelding for helse og omsorg

Kvalitetsmeldingen er et kunnskapsgrunnlag hvor vi belyser sentrale områder og status innenfor helse og omsorg. Meldingen er laget for å gi politikere, innbyggere og ansatte i kommunen en felles forståelse for hvilke muligheter og utfordringer kommunen har, og skal sikre et felles grunnlag for videre arbeid de neste fire årene.

Kvalitetsmelding Helse og omsorg