Kommuneoverlege

Kort fortalt

Kommuneoverlegen er kommunens øverste medisinskfaglige rådgiver.

Hvem er kommuneoverlegen?

Kommuneoverlegene er kommunens øverste medisinskfaglige rådgivere. De tilrettelegger og leder det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen.

Nordre Follo kommune har to kommuneoverleger:

 • Geir Jentoft Korsmo
 • Kerstin Anine Johnsen Myhrvold

Hva gjør kommuneoverlegen?

Viktige oppgaver for kommuneoverlegen er blant annet:

 • helsemessig beredskap
 • smittevern
 • miljørettet helsevern
 • folkehelse
 • rådgivning
 • bekymringsmeldinger
 • forvaltning
 • kvalitetsutvikling
 • medisinsk faglig oppfølging av helsetilbudet i kommunen

Kontaktinformasjon

Kommuneoverlege Geir Jentoft Korsmo

 • Fastlegeordningen
 • Kommunale leger
 • Leger i spesialisering
 • Medisinsk faglig rådgivning innen psykiatri- og rusfeltet

Kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold

 • Smittevern og beredskap
 • Miljørettet helsevern
 • Folkehelse

Konstituert kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann

Smittevern og beredskap, spesielt Covid-19 pandemien

Andre tilknyttede funksjoner