Kurs

Kort fortalt

Kommunen tilbyr ulike kurs og gruppetilbud for mennesker som sliter med bekymringer, angst, stress, depresjon, søvn m.m. 

 

Denne tjenesten er midlertidig endret for å begrense smittespredning av koronaviruset.

Her finner du en oversikt over kommunale tjenester som er endret.

Her kan du lese mer om koronaviruset.

Er det bare meg?

Her gir vi deg gode verktøy for å jobbe med ulike utfordringer på egenhånd. Kurset krever ingen forberedelse og du trenger ikke å ta med deg noe. Vi serverer kaffe og te.

Aktuelle temaer

Tankekluss
Du får en innføring i hva tanker er og hvordan du kan håndtere vanskelige tanker. Vi presenterer ulike verktøy, som du får mulighet til å arbeide med på kurset. Vi legger også opp til noe samarbeid med de andre kursdeltakerne.

Klump i magen – hva er det kroppen forsøker å fortelle?Du får en innføring i hva følelser er og hvordan du kan forstå og leve med ulike følelser. Vi presenterer ulike verktøy, som du får mulighet til å arbeide med på kurset. Vi legger også opp til noe samarbeid med de andre kursdeltakerne.

Jeg kan! 
Du får en innføring i hva selvfølelse er, hvordan du kan trene opp selvfølelsen og finne dine styrker. Vi presenterer ulike verktøy, som du får mulighet til å arbeide med på kurset. Vi legger også opp til noe samarbeid med de andre kursdeltakerne.

Praktiske opplysinger

Tid og sted 
Torsdager kl. 09.00–11.30 (ulike temaer)
Vi møtes i Kolben, 4. etasje. 

Informasjon og påmelding  
Kontakt oss på telefon 90 77 11 66 (kl. 12.30–13.30 mandag til fredag). 

Hvordan mestre depresjon? 

Har du en mild eller moderat depresjon? Vil du lære å håndtere tunge tider i livet bedre? Kurset er bygd på kognitiv og sosial læringsteori og er basert på undervisning og hjemmearbeid. Du får lære metoder og teknikker for å endre tanke- og handlingsmønstre, som vedlikeholder og forsterker nedstemthet/depresjon.

Målet med kurset er å

  • redusere graden av nedstemthet/depresjon.
  • redusere varigheten av depresjon.
  • redusere negative følger av depresjon.
  • forebygge nye episoder med depresjon.

Praktiske opplysninger

Du deltar i en gruppe med åtte til tolv deltagere. Gruppen møtes én gang per uke i åtte uker. Etter dette følger to oppfølgingsdager, etter ca. fire og åtte uker. Hver kursdag varer  2,5 time, inkludert pause. Første dag får du boken "Å mestre depresjon", en arbeidsbok du skal bruke aktivt på kurset. 

Du trenger ikke henvisning fra lege for å delta på kurset, men du må være innstilt på å gjøre en innsats selv. Kursleder inviterer til en forsamtale der han/hun informerer om innhold og form, og vurderer om kurset passer for deg.

Pris 
Kurset koster 500 kroner. 

Informasjon og påmelding
Kontakt oss på telefon 66 81 50 70.

«Takk bare bra (60+)» 

Kurset er for personer over 60 år og handler om hvordan du kan mestre og forebygge depresjon. Du lærer hvordan du kan endre negative tanker og følelser slik at du får det bedre.

Mange eldre opplever dårligere helse og at de mister venner, familie og jobb. Dette kan føre til tristhet, indre uro, angst eller depresjon. Forskning viser at de kognitive metodene du lærer på kurset er effektive for å redusere symptomer og øke livskvalitet. 

Praktiske opplysninger

Kursleder inviterer til en forsamtale der han/hun informerer om innhold og form, og vurderer om kurset passer for deg.

Pris 
Kurset koster 500 kroner. 

Informasjon og påmelding
Kontakt oss på telefon 66 81 50 70.

«Stå opp» – søvnbehandling i gruppe

«Stå opp» er søvnbehandling i gruppe for voksne med kroniske søvnproblemer. Behandlingen er krevende, men dokumentert som svært effektiv for de som opplever at de ikke sover lenge nok, eller godt nok over tid.

Behandlingen er basert på kognitiv atferdsterapi og vi snakker om søvn og gode søvnrutiner, samt søvnrestriksjon etter individuell kartlegging i søvndagbok.

Praktiske opplysninger

Det er noen få forhold som kan gjøre at tilbudet ikke passer for deg. Derfor kaller vi inn til en samtale i forkant. Det er også en forutsetning at du kan møte på de to første kursdagene.

Informasjon og påmelding  
Kontakt oss på telefon 93 27 16 17 eller send e-post til Frisklivssentralen 

Bekymringsmestring

Mange strever med stress, bekymringer og angst i hverdagen. Dette kan ta stor plass og redusere livskvaliteten.

Kurset skal hjelpe deg til en mer avslappet hverdag og har dokumentert effekt. Innholdet bygger på prinsipper fra metakognitiv terapi, mindfulnessbaserte terapier og emosjonsfokusert terapi. Kurset består av teori, praktiske øvelser og hjemmeoppgaver.

Praktiske opplysninger 

Kurset foregår en gang per uke i ni uker. I tillegg kommer en oppfølgingsdag etter ca. fire uker. Hver kursdag varer 2,5 time, inkludert pause.

For å få maksimalt utbytte av kurset må du delta på alle  samlingene og gjør ukentlig hjemmeoppgave. Første dag får du boken, «Kurs i bekymringsmestring», en arbeidsbok du skal bruke aktivt på kurset. 

Du trenger ikke henvisning fra lege for å være med på kurset, men du må være innstilt på å gjøre en innsats selv. 

Kursdeltakere må betale for materiell.

Tid og sted 
Tirsdager kl. 09.00–11.30. 
Vi møtes i Åsenveien 3, Follo DPS.

Informasjon og påmelding 
Kontakt oss på telefon 90 77 11 66, kl. 12.30–14.00 mandag til fredag. 

MediYoga

Denne yogaformen er spesielt utviklet for medisinske formål, og er tilpasset de fleste fysiske og psykiske begrensninger. Øvelsene er myke og rolige og er kombinert med pusteteknikker og meditasjon. Du kan gjøre øvelsene både liggende og sittende.

Hvem passer kurset for?

MediYoga passer for deg som har stressrelaterte lidelser og sliter med indre uro, forskjellige rygg- og nakkeplager, spenninger i muskulaturen, dårlig søvn, humørsvingninger, depresjon, pusteproblemer, fordøyelsesproblemer, høyt blodtrykk, hjertelidelser, har diagnosen utbrenthet og ME.

Praktiske opplysninger 

Antall deltagere er ti til tolv.  

Tid og sted 
Torsdager kl 09.00–10.00.  
Vi møtes i Kontra Kulturhus, loftet.  

Informasjon og påmelding  
Kontakt oss på telefon 90 77 11 66, kl. 12.30–13.30 mandag til fredag.