Dagtilbud

Kort fortalt

  • Dagaktivitetssentrene gir tilbud til eldre som bor hjemme.
  • Vi tilbyr ulike aktiviteter, sosiale samlinger og felles måltider.

Her finner du dagaktivitetssentrene 

Høyås

Høyås har én ordinær avdeling med 22 plasser og én avdeling med ti plasser for de som trenger å være i et skjermet miljø på grunn av demenssykdom eller nedsatt syn eller hørsel. Et bredt sammensatt, tverrfaglig team og lokaler på bakkeplan i skogkanten sørger for varierte og tilpassede kultur- og treningsaktiviteter, inne og ute.

Her finner du mer informasjon:

Høyås bo- og rehabiliteringssenter 

Greverud

Avdelingen på Greverud har 30 plasser. 14 av plassene er for hjemmeboende demente.

På Greverud er det fokus på sosiale og fysiske aktiviteter. 

Her finner du mer informasjon:

Greverud sykehjem og omsorgsboliger

Rådhussvingen 3

Dagsenteret har 34 plasser, fordelt på én formiddagsgruppe og én ettermiddagsgruppe.

Dagsenteret i Rådhussvingen 3 (tidl. Kirkeveien 3) gir tilbud til brukere som har behov for rehabilitering, aktivisering og sosial stimulering. Vårt fokus er fysisk og psykisk helse, mestring og trivsel. Måltider er også en viktig del av tilbudet.

Lokalene er trivelige og ligger midt i Ski sentrum. Vi deler lokaler med Kafé- og aktivitetssenteret, som blant annet har frisør, fotterapeut, snekkerverksted og en kafé hvor det er muligheter til å kjøpe kald og varm mat.

Kontakt oss

  • Formiddagsgruppe, telefon 47 86 97 09
  • Ettermiddagsgruppe, telefon 95 73 64 31

Hvor mye koster det?

Oversikt over gebyrer

Dagsenterplass Sats per dag Merknader
Dagsenterplass for eldre 95 kroner Utgifter til mat og transport er inkludert.
Dagaktivitetsplass for funksjonshemmede (Habilitering) Gratis Egenandel til transport, mat og drikke kan komme i tillegg og vil fremkomme i vedtak om plass.
Dagaktivitetstilbud Psykisk helse og rus Gratis Egenandel til transport, mat og drikke kan komme i tillegg og vil fremkomme i vedtak om plass.

Hvordan kommer du deg dit?

Kommunen sørger for at du blir hentet hjemme og kjørt til dagaktivitetssenteret.

Vi sørger også for at du blir kjørt hjem igjen.

Slik søker du

Fyll ut søknaden:

Søk om dagtilbud

Vi kan hjelpe deg med å fylle ut søknaden. Pårørende eller fastlegen kan også hjelpe deg.

Når vi har fått søknaden, avtaler vi et hjemmebesøk for å vurdere hvilken type plass som passer best for deg. I tillegg blir plassene fordelt etter hvor brukerne bor.

Vi ringer deg når du får plass

Vi vurderer vedtaket på nytt etter seks måneder sammen med deg. Hvis du får avslag, får du skriftlig beskjed om dette.

Du får beskjed senest ti dager etter at vi har vært på hjemmebesøk.

Klage på vedtak

Du kan klage på alle vedtak. Send klagen til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Vi kan hjelpe deg med å utforme klagen.

Kontaktinformasjon

Vedtakskontoret

Postadresse:
Nordre Follo kommune
Vedtakskontoret
Postboks 3010
1402 Ski

E-post: Vedtakskontoret
(Husk at du ikke må sende sensitive opplysninger på e-post.)

Telefon: 90 54 82 63
Telefon sentralbord: 02178