Bjørkås sykehjem er et lite og hyggelig sykehjem med flott utsikt over Kolbotnvannet. Sykehjemmet ligger 15 km fra Oslo og nær offentlig kommunikasjon.

Smittevernstiltak på sykehjemmene

  • Er du syk, bør du holde deg hjemme
  • Du må bruke munnbind i nærkontakt med beboere hvis du har forkjølelses- eller luftveissymptomer.

Se oversikt over råd på folkehelseinstituttets nettside

Besøkstider 

Besøkstider alle dager

Kl. 11.30–13.00
Kl. 13.30–16.00
Kl. 17.00–19.00

Kommunikasjon med nettbrett

Kommunikasjon med nettbrett

Alle sykehjem og omsorgsboliger har egne ipader som brukes til videosamtaler mellom brukere og deres pårørende og bekjente.

Er du pårørende eller bekjent, og ønsker å benytte deg av tilbudet? Ta kontakt med sykehjemmet og den aktuelle avdelingen din pårørende bor på.

Om sykehjemmet

Sykehjemmet har 35 somatiske sykehjemsplasser, fordelt på to avdelinger. Vår målsetting er at de som bor på sykehjemmet skal leve et mest mulig selvstendig og verdig liv preget av omsorg, trygghet, respekt og trivsel.

Tjenesteovergripende sykepleier og primærkontakt ivaretar deres behov, sammen med lege. Sykehjemmet har god fagdekning og et godt arbeidsmiljø.

God standard

Bjørkås sykehjem ble bygget i 1956. I 1971 ble sykehjemmet utvidet mot nord og i 1982 ble det bygget på en vestfløy. I 1996 ble Bjørkås fullstendig rehabilitert.

Avdelingene har eget kjøkken og stue med TV og plass til sosialt samvær. I første etasje har vi en hyggelig peisestue som kan brukes både i hverdagen og til spesielle anledninger som fødselsdager og lignende.

Uteområder

På baksiden av sykehjemmet har vi opparbeidet ny hage med platt og pergola. Dette er et skjermet uteområde som kan brukes av pasienter og pårørende året rundt.

Miljøtiltak

Sykehjemmet legger vekt på kultur, aktivitet og trivsel som sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud.

Sykehjemmet har kulturansvarlig i 50 % stilling. Vi legger ut et program i form av en Kulturkalender hver måned.

Frivillige

Sykehjemmet samarbeider med frivillige organisasjoner og privatpersoner. Vi ønsker kontakt med flere frivillige, som kan bidra med gode opplevelser for de som bor på sykehjemmet.

Service- og velværetilbud

Pasienter og pårørende kan låne lokaler til ulike arrangementer og samlinger etter avtale.

Fotpleier, frisør og tannpleier

Sykehjemmet har avtale med fotpleier en gang i måneden og frisør to ganger i uken.

Tannpleier kommer til sykehjemmet en gang i måneden. Vi bestiller timer for pasientene. De må selv betale for fotpleier og frisør, mens tannpleier er gratis.

Praktiske opplysninger

Vi har ingen fast besøkstid, men vi oppfordrer besøkende til å forlate oss før kl. 20.00 om kvelden.

Kontaktinformasjon

Bjørkås sykehjem

Telefon: 40 60 31 67

Åpningstid resepsjon:
Mandag–fredag kl. 08.00–15.30

Virksomhetsleder Lill Tverrå Forsmo
Telefon: 99 79 16 97

Besøksadresse
Bekkeliveien 32 B, Kolbotn

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski

Følg oss på Facebook: Bjørkås sykehjem

Avdeling 2. etasje

Telefon: 66 81 55 45/43

Avdelingssykepleier 2. etasje,
Jeanette C. Strandbråten
Telefon: 91 67 40 87

Avdeling 3. etasje

Telefon: 66 81 55 68/48

Avdelingssykepleier 2. etasje, Sarah H. Heir
Telefon: 46 50 43 25

Her finner du oss

Besøksadresse:

Bekkeliveien 32B
1410 Kolbotn

Telefon: 40 60 31 67

Kort om sykehjemmet 

Sykehjemmet har 35 somatiske sykehjemsplasser, fordelt på to avdelinger. 

Kontaktinformasjon

Telefon
40 60 31 67

Åpningstid resepsjon
Mandag-fredag kl. 08.00-15.30

Virksomhetsleder Lill Tverrå Forsmo
Telefon 99 79 16 97

Besøksadresse
Bekkeliveien 32B, 1410 Kolbotn 

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski

Følg oss på Facebook:
Bjørkås sykehjem 

Her finner du oss

Besøksadresse:

Bekkeliveien 32B
1410 Kolbotn

Telefon: 40 60 31 67