Sykehjem

Kort fortalt

Nordre Follo kommune har seks sykehjem. Noen av sykehjemmene har også tilbud om omsorgsboliger.

Forutsetninger for besøk ved sykehjem og omsorgsboliger

 • Besøkende som har vært i « grønne land» kan ikke komme på besøk ved institusjon de første 10 dager etter ankomst til Norge.
 • Besøkende fra «røde land» er i forskriftsfestet karantene i 10 dager og skal følge regler for karantene. Dette innebærer  forbud om på besøk i institusjoner i denne perioden.
 • Du kan ikke komme på besøk hvis du er syk, eller har nyoppståtte symptomer. Det vil si at du har feber, luftveissymptomer eller andre symptomer på infeksjonssykdom.
 • Du kan heller ikke komme på besøk hvis du er i karantene/isolasjon på grunn av påvist koronavirus eller er beregnet som nærkontakt til noen som har fått påvist viruset. 

I Nordre Follo kommune skal arbeidstakere som kommer fra alle «grønne land» ha en negativ test før de kan jobbe med pasientnært arbeid i kommunens institusjoner.

Rutiner ved besøk på sykehjem

For å forhinde smitte ved våre institusjoner, må alle som kommer på besøk til et sykehjem i Nordre Follo forholde seg til følgende rutiner: 

Rutiner ved besøk på sykehjem og omsorgsboliger

 • Husk å hold avstand på 1 meter.
 • Alle besøkende må skrive seg inn i besøksprotokollen. Dette gjør vi for å definere nærkontakter ved et eventuelt smitteutbrudd.
 • Sørg for god håndhygiene før, under og etter besøk.
 • Vi oppfordrer til besøk ute.
 • Ved besøk inne på institusjonene, skal besøket være på pasientens rom.
 • Besøk skal avtales dagen før, eller fredag dersom besøket foregår i helg.
  (Det vil være noen lokale tilpasninger under dette punktet, kontakt aktuell virksomhet for mer informasjon.)
 • Pårørende skal ikke oppholde seg i fellesområdene. Du kan bruke pasient/beboers toalett.
 • Du kan ha med gaver, blomster og lignende, men sørg for at du alltid har rene hender når du håndterer dem.
 • Hvis du har med mat, bør alle vaske hendene før dere spiser. Du må ha med eget servise.

Se også smittevernveilederen på fhi.no

Kommunikasjon med nettbrett

Kommunikasjon med nettbrett

Alle sykehjem og omsorgsboliger har egne iPad’er som brukes til videosamtaler mellom brukere og deres pårørende og bekjente.

Er du pårørende eller bekjent, og ønsker å benytte deg av tilbudet? Ta kontakt med sykehjemmet og den aktuelle avdelingen din pårørende bor på.

Sykehjem i Nordre Follo

Dette er sykehjemmene i Nordre Follo: