Bjørkås sykehjem

Kort fortalt

Bjørkås sykehjem er et lite og hyggelig sykehjem med flott utsikt over Kolbotnvannet. Sykehjemmet ligger 15 km fra Oslo og nær offentlig kommunikasjon.

Nye besøksregler fra 2. juni 

Les mer i denne saken:

Vi endrer besøksreglene for sykehjem

Her er den nye veilederen fra Helsedirektoratet:

Smittevernråd ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner

Følg med på oppdatert informasjon om koronaviruset.

Se endringer i kommunale tjenester

Kommunikasjon med nettbrett

Alle sykehjem og omsorgsboliger har egne iPad’er som brukes til videosamtaler mellom brukere og deres pårørende og bekjente.

Er du pårørende eller bekjent, og ønsker å benytte deg av tilbudet? Ta kontakt med sykehjemmet og den aktuelle avdelingen din pårørende bor på.

Om sykehjemmet

Sykehjemmet har 36 somatiske sykehjemsplasser, fordelt på to avdelinger. Vår målsetting er at de som bor på sykehjemmet skal leve et mest mulig selvstendig og verdig liv preget av omsorg, trygghet, respekt og trivsel.

Tjenesteovergripende sykepleier og primærkontakt ivaretar deres behov, sammen med lege. Sykehjemmet har god fagdekning og et godt arbeidsmiljø.

God standard

Bjørkås sykehjem ble bygget i 1956. I 1971 ble sykehjemmet utvidet mot nord og i 1982 ble det bygget på en vestfløy. I 1996 ble Bjørkås fullstendig rehabilitert. 

Avdelingene har eget kjøkken og stue med TV og plass til sosialt samvær. I første etasje har vi en hyggelig peisestue som kan brukes både i hverdagen og til spesielle anledninger som fødselsdager og lignende.

Uteområder

På baksiden av sykehjemmet har vi opparbeidet ny hage med platt og pergola. Dette er et skjermet uteområde som kan brukes av pasienter og pårørende året rundt.

Miljøtiltak

Sykehjemmet legger vekt på kultur, aktivitet og trivsel som sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud.

Sykehjemmet har kulturansvarlig i 50 % stilling. Vi legger ut et program i form av en Kulturkalender hver måned.

Frivillige

Sykehjemmet samarbeider med frivillige organisasjoner og privatpersoner. Vi ønsker kontakt med flere frivillige, som kan bidra med gode opplevelser for de som bor på sykehjemmet.

Service- og velværetilbud

Pasienter og pårørende kan låne lokaler til ulike arrangementer og samlinger etter avtale.

Fotpleier, frisør og tannpleier

Sykehjemmet har avtale med fotpleier en gang i måneden og frisør to ganger i uken.

Tannpleier kommer til sykehjemmet en gang i måneden. Vi bestiller timer for pasientene. De må selv betale for fotpleier og frisør, mens tannpleier er gratis.

Praktiske opplysninger

Vi har ingen fast besøkstid, men vi oppfordrer besøkende til å forlate oss før kl. 20.00 om kvelden.

Kontakt oss

Bjørkås sykehjem

Telefon: 66 81 55 00 

Åpningstid resepsjon:
Mandag–fredag kl. 08.00–15.30

Virksomhetsleder Lill Tverrå Forsmo
Telefon: 99 79 16 97

Besøksadresse
Bekkeliveien 32 B, Kolbotn

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski

Følg oss på Facebook: Bjørkås sykehjem

Avdeling 2. etasje

Telefon: 66 81 55 45/43

Avdelingssykepleier 2. etasje,
Jeanette C. Strandbråten
Telefon: 91 67 40 87

Avdeling 3. etasje

Telefon: 66 81 55 68/48

Avdelingssykepleier 2. etasje, Sarah H. Heir
Telefon: 46 50 43 25