Finstadtunet sykehjem

Kort fortalt

Finstadtunet er kommunens nyeste sykehjem med til sammen 86 plasser. I tillegg er institusjonen et helsefremmende og forebyggende senter.

Nye besøksregler fra 2. juni 

Les mer i denne saken:

Vi endrer besøksreglene for sykehjem

Her er den nye veilederen fra Helsedirektoratet:

Smittevernråd ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner

Følg med på oppdatert informasjon om koronaviruset.

Se endringer i kommunale tjenester

Kommunikasjon med nettbrett

Alle sykehjem og omsorgsboliger har egne iPad’er som brukes til videosamtaler mellom brukere og deres pårørende og bekjente.

Er du pårørende eller bekjent, og ønsker å benytte deg av tilbudet? Ta kontakt med sykehjemmet og den aktuelle avdelingen din pårørende bor på.

Om sykehjemmet

«Nye» Finstadtunet ble åpnet etter utbygging i mai 2014. Det forbyggende senteret gir helsefremmende og forebyggende tjenester til innbyggere i Ski, og inneholder en stor treningssal med moderne treningsapparater, et utendørs treningsareale, varmtvannsbasseng og kultursal med kafedrift.

På uteområdet er det anlagt en flott 9-hulls minigolfbane som er tilgjengelig for alle. Senteret har også en bocciabane.

Finstadtunet har for tiden 82 plasser fordelt på langtidsplasser, rulleringsplasser, opptrenings- og korttidsplasser.

Service- og velværetilbud

Frisør og fotpleie

Frisør og fotpleier er på huset en til to dager i uken og tilbyr behandling til beboerne.

Frisør Monica, Telefon: 94 73 89 24

Fotpleie Cecilie Holm, Telefon 94 73 89 24

Praktiske opplysninger

Du kan lese mer om kafe og kulturtilbudet på Finstadtunet her:

Finstadtunet kafé og kultursal  

Kontakt oss

Finstadtunet sykehjem

Telefon: 64 85 41 30

Åpningstid resepsjon:
Mandag–fredag kl. 08.00–15.30

Virksomhetsleder: Jeanett Vasskog 

Besøksadresse
Kråkstadveien 45, 1424 Ski

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski

Følg oss på Facebook: Finstadtunet sykehjem

Avdeling 1

Ansvarsvakt telefon: 94 86 47 82

Avdelingsleder Kjersti Ødegaard Aadalen

Avdeling 2

Ansvarsvakt telefon: 97 70 60 22 (97 70 35 47)

Avdelingsleder Shantini Thillaiampalam

Avdeling 3

Ansvarsvakt telefon: 47 64 97 05 (47 65 27 18)

Avdelingsleder Mary Sujeetha Antanwasingtan
(konstituert)

Avdeling 4

Ansvarsvakt telefon: 47 64 54 81 (47 64 56 13)

Avdelingsleder Stine Eknes