Greverud sykehjem og omsorgsboliger

Kort fortalt

Greverud sykehjem og omsorgsboliger åpnet i 2004. Sykehjemmet har både langtids- og korttidsavdelinger og et dagsenter. Omsorgsboligene ligger i nabobygget. Kantinen på sykehjemmet er åpen for alle.

Nye besøksregler fra 2. juni 

Les mer i denne saken:

Vi endrer besøksreglene for sykehjem

Her er den nye veilederen fra Helsedirektoratet:

Smittevernråd ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner

Følg med på oppdatert informasjon om koronaviruset.

Se endringer i kommunale tjenester

Kommunikasjon med nettbrett

Alle sykehjem og omsorgsboliger har egne iPad’er som brukes til videosamtaler mellom brukere og deres pårørende og bekjente.

Er du pårørende eller bekjent, og ønsker å benytte deg av tilbudet? Ta kontakt med sykehjemmet og den aktuelle avdelingen din pårørende bor på.

Om sykehjemmet

Sykehjemmet har tre langtidsavdelinger med til sammen 48 sengeplasser. Hver avdeling er delt i to med hvert sitt kjøkken og fellesstue.

Vi har en alders-psykiatrisk enhet med seks plasser. På korttidsavdelingen har vi 12 plasser. Tre av disse plassene er reservert for pasienter med behov for lindrende behandling. Greverud dagaktivitetssenter har lokaler i 1. etasje.

Alle avdelingene har store balkonger/terrasser som beplantes etter årstidene. I 1. etasje finner du sykehjemmets kantine som er åpen mandag - fredag. Kantinen er åpen for alle.

Omsorgsboligene har 35 leiligheter, fordelt på fem etasjer.

Sykehjemmet er røykfritt for alle ansatte, beboere kan røyke utendørs eller benytte seg av røykerommet i 2. etasje.

Service- og velværetilbud

Sykehjemmet satser på et variert kulturtilbud. Vi legger vekt på både fysiske og sosiale aktiviteter for å fremme pasientenes trivsel, deltakelse og mestring i hverdagen. Vi ser på dette som sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud.

Sykehjemmet har betjent resepsjon mandag til fredag, mellom kl. 10.00 og 14.00. I resepsjonen kan du blant annet gjøre avtale om leie av kantinen og kapellet for private arrangementer.

Kantinen

Kantinen er åpen mandag til fredag, kl. 10.00-15.30. Her finner du kaffe og vafler, påsmurte rundstykker, salatbar og varmmat til hyggelige priser. Vi serverer middag fra kl. 13.00. Kantinen driftes av ISS og er åpen for alle – velkommen!

Fotterapeut

Autorisert fotterapeut Sølvi Nordlien er ansatt i 50 % stilling ved sykehjemmet. Oversikt over priser og dager hun er til stede ser du utenfor behandlingsrommet i 2. etasje.

Frisør

Frisør, Ingrid Saltom Rød, er tilgjengelig mandag-fredag. Prisoversikt finner du utenfor frisørsalongen i 2. etasje.

Tannpleier

Tannpleier, Reidun Nilsen, kommer en gang pr. måned og har eget kontor i 2. etasje. Avdelingene har oversikt over når hun kommer neste gang.

SPA

Det er mulig å nyte ulike SPA-behandlinger i eget spaværelse på Greverud sykehjem. SPA-terapeut Anne Beate Baklien treffer du på tlf. 900 60 102. Brosjyre med oversikt over behandlinger og priser finner du på avdelingene og på tavla i resepsjonen.

Ta kontakt direkte, eller med avdelingen om du ønsker informasjon eller timebestilling.

Praktiske opplysninger

Parkering

Gjester kan parkere på toppen av parkeringshuset (ikke inni), her trengs ikke parkeringskort. På parkeringsplassen på andre siden av veien må du ha parkeringskort som enten kan fås i resepsjonen eller på avdelingene når resepsjonene er stengt.

Kontakt oss

Greverud sykehjem og omsorgsboliger

Telefon: 66 89 25 00

Åpningstid resepsjon:
Mandag–fredag kl. 10–14

Virksomhetsleder Tara Sommer
Telefon: 66 89 25 60 / 91 77 81 77

Besøksadresse
Harriet Backers vei 30, 1415 Oppegård

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski

Følg oss på Facebook: Greverud sykehjem

Avdeling L1

Telefon: 66 89 25 72

Avdelingsleder Carola Boran Humborstad
Telefon: 66 89 25 80 / 40 64 21 73 (kl. 09–15)

Avdeling L2

Telefon: 66 89 25 74

Kontakt virskomhetsleder Tara Sommer
Telefon: 91 77 81 77 (kl. 09–15)

Avdeling L3

Telefon: 66 89 25 76

Avdelingsleder Stine Janitz
Telefon: 66 89 25 82 / 40 64 68 60 (kl. 09–15)

 

Avdeling L4

Telefon: 66 89 25 78

Avdelingsleder Gerd Johnsen
Telefon: 66 89 25 83 / 40 62 73 26 (kl. 09–15)

Korttidsavdelingen

Telefon: 66 89 25 64

Avdelingsleder Gerd Johnsen
Telefon: 66 89 25 83 / 40 62 73 26 (kl. 09–15)

Dagsenteret

Telefon: 66 89 25 91 / 92